Institut pro současnou Čínu

Sinoskop – Institut pro současnou Čínu, z.s. vznikl na jaře 2019 jako projekt českých sinologů s cílem vyvážit polarizovanou debatu o Číně v České republice. Iniciátorem myšlenky je český sinolog, ekonomicko-právní poradce a školitel pro asijské trhy Vít Vojta.

Stěžejním projektem institutu je webový portál Asiaskop.cz (do září 2020 Sinoskop.cz), který slouží jako informační portál o zemích Asie. Inspiruje se koncepcí konstruktivní žurnalistiky, která dává problémům celý kontext a nabízí i možnosti jejich řešení. Asiaskop.cz je užitečným zdrojem informací o dění v zemích zejména východní, jihovýchodní a jižní Asie pro širokou laickou veřejnost, studenty nebo novináře.

Redakce je složena především z externích spolupracovníků. Ti se pohybují v akademickém, ale také v podnikatelském či studentském prostředí. Hlavním záměrem je zprostředkování dobré i špatné praxe a hledání východisek. V naší redakční práci se zaměřujeme jak na oblast politiky, tak i kultury, historie, filosofie či ekonomie.


Zakladatelé

Martin Kváča
Petr Žák
Vít Vojta
Martin Kváča
Sinolog a pedagog, vyučuje anglický jazyk. Zaměřuje se na kulturní otázky, komunikaci v neevropských jazycích, etnopsychologii, antroposofii a pedagogiku. Publikoval knihy a memoáry o cestách do Číny a Mongolska a o tamním kulturním prostředí. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění a olejomalbě.
Petr Žák
Petr Žák absolvoval v roce 1992 Elektrotechnickou fakultu ČVUT, se zaměřením na světelnou techniku, které se stále systematicky věnuje. Zabývá se návrhy osvětlení a publikuje v odborných časopisech. V roce 2003 ukončil doktorandské studium na ČVUT FEL, kde je odborným asistentem. Je členem redakční rady časopisu Světlo a spoluautorem rozsáhlé knihy Světlo a osvětlování. Je také členem ČKN CIE a českým zástupcem v divizi 5 v Mezinárodní komisi pro osvětlování (CIE). Zaměřuje se i na venkovní a veřejné osvětlení, spolupracuje s předními architekty a nasvítil řadu historických památek. Téměř třicet let se věnuje cvičení čínského bojového umění taijiquan, cestování do Číny a fotografování.
Vít Vojta
Sinolog, etnolog a právník. Věnuje se ekonomickému a právnímu poradenství a lektorské činnosti, je vyhledávaný překladatel a tlumočník jazyka čínského. Zaměřuje se zejména na interkulturní komunikaci a management. Desítky let se věnuje cvičení taijiquan a tradiční kultuře Číny a východní Asie.

Autorky a autoři

Ivana Bakešová
Jan Krejčí
Mikuláš Nozar
Ondřej Krátký
Jan Veselý
Ivo Procházka
Duc Pham
David Pirochta
Pavel Křivka
RNDr. PhDr. Milan Kreuzzieger, PhD.
Radim Kopáč
Jan Oliva
David Uher
Rostislav Fellner
Ing. Viktor Muchin
Roman Štengl
Ivana Bakešová
Sinoložka a historička. Pracovala v Orientálním ústavu AV ČR, zabývá se nejnovějšími dějinami Číny, především česko(slovensko) čínskými vztahy po roce 1918 a česko-slovenskými legionáři na Dálném východě. Publikovala řadu knih a článků.
Jan Krejčí
Absolvoval magisterské studium na VŠE v Praze, kde se čínské ekonomice věnuje i nadále v rámci doktorského studia. Mluví plynně čínsky a má bezprostřední zkušenosti s Čínou, kde dohromady tři roky žil, ať už za účelem studia nebo pracovně. V osobním životě má rád sport, přírodu a kvalitní lístkové čaje.
Mikuláš Nozar
Sinolog, zaměřuje se na současné mezinárodním vztahy a čínskou kulturu. V pracovní době doprovází české a čínské podnikatelské delegace, překládá a tlumočí. Ve volném čase se věnuje hraní a propagaci deskové hry Go, má rád čínský čaj a s'-čchuanskou kuchyni.
Kontaktní email: mikulas.nozar@asiaskop.cz
Ondřej Krátký
Absolvent orientalistiky a etnologie na ZČU v Plzni. Freelance poradce především českých a slovenských firem pro oblast Blízkého Východu, arabských zemí severní Afriky a postsovětských teritorií, zejména Ruské federace. Zprostředkovatel mediálních novinek pod hlavičkou Dealtrade Group / Rebuildsyria.cz, autor článků a studií pro různá média, příležitostný fotograf.
Ivo Procházka
Obchodník, který často se své profesi i osobním životě pohybuje na různých rozhraních ve společnosti jako například mezi dodavatelem a zákazníkem, mezi kulturami, mezi různými vrstvami společnosti. Zajímají ho témata jak z profesní kariéry v telekomunikacích a IT, tak i z oblasti ekonomické a sociální. Nepravidelně přispívá do různých, převážně odborných časopisů a krátké komentáře uveřejňuje i na síti LinkedIn. Ve volném čase se věnuje četbě a vytrvalostnímu sportu.
Duc Pham
Ekonom a pedagog, vyučuje měkké dovednosti a jazyky online i offline. Zaměřuje se na kulturní a ekonomické otázky Vietnamu. Na Asiaskop přispívá své texty přímo z terénu. Jeho alma mater je VŠE, kde absolvoval magisterské studium v roce 2015. Ve volném čase se věnuje četbě o inovacích ve vzdělávacím průmyslu. Je ženatý a má jednu dceru.
David Pirochta
Vystudoval germanistiku a nordistiku, poté postgraduál na katedře srovnávací jazykovědy (nejstarší runové nápisy). V současnosti vyučuje jazyky, překládá a tlumočí, vede lekce jógy (Jóga v denním životě Brno) a taiji (chen styl). Volný čas tráví se svými 3 dětmi a těší se, až celá rodina vyrazí do Asie.
Kontaktní e-mail: david.pirochta@seznam.cz
Pavel Křivka
Botanik, lingvista a pedagog. V minulosti též politický vězeň. Publikoval anglický a německý odborný překladový slovník z oboru péče o životní prostředí a anglicky psaný obrazový atlas květeny Kavkazu. V současnosti vyučuje český jazyk na Univerzitě zahraničních stiudií v Xi´anu (prov. Shaanxi, ČLR).
RNDr. PhDr. Milan Kreuzzieger, PhD.
Zaměřuje se na otázky interkulturních vztahů a interpretaci různých kultur v globálním kontextu. Další oblastí jeho zájmu jsou také kosmopolitní teorie a proměny identity v globálním světě. Vystudoval fyziku, dějiny umění a filosofii.
Radim Kopáč
Literární a výtvarný kritik, publicista, editor a redaktor. Vystudoval žurnalistiku a mediální komunikaci na FSV UK. Specializuje se zejména na moderní českou literaturu. Spoluzaložil internetový časopis Dobrá adresa, působil v redakci Českého rozhlasu Vltava, byl šéfredaktorem Portálu české literatury a editorem časopisu Živel, od roku 2010 pracuje v oddělení literatury a knihoven MK ČR. Uspořádal několik antologií, vydal několik knih.
Jan Oliva
Historik a kulturolog, studoval v Německu a ve Francii, žije a pracuje v oblasti Bordeaux. Mnoho let je cvičitelem Taijiquan, stylu Yang.
David Uher
Sinolog, vědec a vysokoškolský pedagog. Hlavní žák prof. PhDr. Oldřicha Švarného, CSc. (1920–2011). Ve své odborné práci se zaměřuje zejména na čínskou grammatologii a fonologii (zejména prosodii) moderní čínštiny. Je autorem a spoluautorem řady knih a článků.
Rostislav Fellner
Sinolog, ekolog a mykolog. Zabývá se interpretací Tao te ťingu a mykologickým monitoringem v chráněných územích. Editor sborníku "Fragmenta Ioannea Collecta".
Ing. Viktor Muchin
Absolvent magisterského studia v oboru Mezinárodní politika a diplomacie na VŠE v Praze, doktorand v programu Světové ekonomiky na Zhongnan University of Economics and Law ve Wuhanu. Absolvoval výměnný pobyt na Čínské univerzitě v Hongkongu a stáž na slovenském velvyslanectví v Pekingu. Ovládá anglický a ruský jazyk, studuje čínštinu a němčinu. Zajímá se o historii, kulturu, ekonomiku, mezinárodní vztahy a psychologii.
Roman Štengl
Instruktor a Examiner (školitel instruktorů) sportovního a komerčního parašutismu s mezinárodní působností. Přes 21 000 seskoků, šéf paraškoly KEEPFALLING na letišti v Příbrami (http://www.tandemy.cz). Soudní znalec v oblasti letectví a výsadkové činnosti.

Kontakt

Sinoskop – Institut pro současnou Čínu, z.s.,
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 - Libeň
IČO: 08230421

info@sinoskop.cz