Ježíšovo světlo přichází z Východu

Ježíšovo světlo přichází z Východu
24 / 12 / 2023 Asiaskop

Vánoční světlo, zpodobňované donedávna voskovou svící a dnes spíše elektrickými světélky, symbolizuje Ježíše a naši společnou naději duchovního spasení. Odkud k nám ale přicházejí samotná elektrická vánoční světla a dekorace, připomínající nám zrození Spasitele a křesťanskou Úmluvu s Bohem?

Ve evangeliu svatého Jana (8:12) říká Ježíš farizeům: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ Odtud považuje křesťanský svět světlo za symbol Vánoc, Veliké noci se zrozením Ježíše.

 

Zimní slunovrat, nejkratší a nejtemnější den v roce, si sice bohatě prosvětlovaly starobylé civilizace již dávno před křesťany, ale v naší západní kultuře vyhrála nad „pohanskými zvyky“ na celé čáře světla Vánoc. A to zejména od uvedení zdobeného vánočního stromku německými protestanty od 16. století, které po dlouhých liturgických bojích o „pohanský“ stromek završil v roce 1882 Edisonův přítel Edward Johnson inovativními elektrickými svíčkami.  

 

Asi nepřekvapí, že se amerického vynálezu elektrického vánočního osvětlení v posledních dekádách výrobně chopila Asie a zejména pak Čína. Z více než devadesáti procent tak dnes zásobuje svět vánočním Ježíšovým světlem právě konfuciánská, buddhistická a komunistická Čína. Komunistickým režimem je i druhý největší dodavatel elektrických vánočních světel, buddhistická Kambodža. Její premiérský systém je však současně i královstvím, takže má co nabídnout vlastně i 6. ledna. A až na třetím místě skončil klasický západní chrlič vánočních světel a dekorací, totiž Nizozemsko, kterému se v produkci vánočních ozdob už začíná přibližovat hinduistická Indie.

 

Údaje ze statista.com, comtradeplus.un.org

 

Z výše uvedeného přehledu je tedy jasné, že více než náboženství spojuje rozdílné civilizace a národy obchod. I když potřeba světla, rozhánějícího temnotu a dávajícího naději, je bytostně vlastní celému lidstvu, bez rozdílu věrouky. Pro nás už od prvního dne stvoření, kdy Bůh pravil: „ Budiž světlo“.

 

Redakce Asiaskop přeje všem svým čtenářům požehnané Vánoce plné světla a naděje na lepší zítřky.

 

Úvodní obrázek jsme vytvořili pomocí nástroje umělé inteligence DALL·E