Bílou knihu čínského ministerstva obrany není třeba démonizovat

Bílou knihu čínského ministerstva obrany není třeba démonizovat
24 / 7 / 2019 Vít Vojta

Čínské ministerstvo obrany představilo novou verzi tzv. Bílé knihy o národní obraně. Je na místě zmírnit některé poněkud přehnané interpretace. V titulcích článků se samozřejmě dobře vyjímá, že Čína chce poslat do Hongkongu armádu nebo chce dokonce "zrušit nezávislost Tchaj-wanu", avšak realita je trochu jiná a méně senzační.

Čínská armáda je v Hongkongu již od července 1997, kdy správu území Čína od Velké Británie převzala. Mluvčí čínského ministerstva obrany dnes citoval ze “Zákona o vojenské posádce“ v Hongkongu, že v případech živelních pohrom či násilného jednání, k jakému došlo při demonstracích před sídlem vlády 21. července, může vláda ČLR na základě žádosti vlády Hongkongu umožnit vojenské posádce asistovat při udržování společenského pořádku nebo při záchranných pracích během živelných pohrom.

Rovněž zmínka, že snahy o osamostatnění Tchaj-wanu jsou slepou uličkou a že Čína rozhodně nedovolí odtržení ani kousku státního území, je z pohledu mezinárodního společenství pochopitelná. Územní svrchovanost je základním atributem suverénního státu. Prakticky všechny státy světa, až asi na jedenáct výjimek, uznávají politiku jedné Číny. Proto je například obrat, že bílá kniha “si klade jako jeden z cílů zrušit nezávislost Tchaj-wanu“ velmi nepovedený.

Případné snahy o osamostatnění jakékoliv části státního území Čína logicky vnímá jako ohrožení své svrchovanosti. Lze předpokládat, že podobným způsobem by reagoval jakýkoliv jiný stát světa. V minulosti jsme obdobný způsob řešení zapojením armády mohli sledovat například v Severním Irsku. Výše uvedená sdělení však neznamenají, že se automaticky schyluje k vojenskému zákroku, ostatně i americký prezident Trump v nedávných dnech pozitivně hodnotil čínskou vládu za úroveň řešení protestů v Hongkongu.

Tzv. bílé knihy, přičemž ta aktuální je nazvána „Čínská národní obrana v novém období“, vyšly v Číně od roku 1998 již desetkrát. Aktuální bílá kniha má asi 27 000 čínských znaků, což je tak 16 až 19 tisíc slov, takže takto rozsáhlý text řeší kromě problematiky separatismu i řadu dalších oblastí.

Aktuální verze bílé knihy, i s komentářem mluvčího ministerstva obrany, má být tedy brána spíše jako signál o rostoucí síle čínské armády a odhodlání vlády bránit zájmy vlastní země. Tato zpráva je nepochybně určena i partnerům na globální úrovni jako jsou třeba USA nebo Rusko. I tyto státy vysílají pravidelně podobné zprávy, protože to patří mezi nástroje mezinárodní komunikace.

Vít Vojta, sinolog a právník