Význam asijské střední třídy bude růst

Význam asijské střední třídy bude růst
29 / 9 / 2020 Jan Veselý

Asie zažívala do příchodu koronavirové krize bezprecedentní růst střední třídy podpořený přílivem mezinárodních společností do regionu. Vzhledem k pomalejšímu ekonomickému růstu Evropy a Severní Ameriky tak docházelo k přesunu hlavního zdroje světové poptávky a spotřeby do Asie. Můžeme očekávat, že tento trend bude pokračovat, až se přežene koronavirová krize a svět se vrátí zpátky do normálu. Mezinárodní společnosti, zvyklé na tradiční západní poptávku, tak budou muset změnit svoji obchodní strategii, aby získaly rostoucí množství nových asijských zákazníků.

Evropská komise na svých stránkách zveřejnila výhled, že světová populace patřící do střední třídy naroste z 3,5 miliardy lidí v roce 2017 na 5,3 miliardy lidí do roku 2030. Celých 87 % tohoto přírůstku nové střední třídy má být v Asii, čímž vzroste její vliv na směřování světa a světové trendy.

 

Co je střední třída?

Existuje mnoho různých způsobů, jak definovat střední třídu. Obecně je ale možné říct, že zahrnuje lidi, kteří se nachází uprostřed společenské hierarchie, ať už podle jejich povolání, příjmu, vzdělání nebo společenského statusu. Pokud se zaměříme pouze na ekonomická kritéria, obvykle je pro měření bohatství a kvantifikaci velikosti střední třídy stanovena určitá příjmová hranice. Názory expertů se ale značně liší v tom, jak vysoký příjem musí jednotlivec nebo domácnost mít, aby patřil do střední třídy.

 

Český statistický úřad zveřejňuje data o kvintilech domácností. Pokud vezmeme definici poněkud doslova jako střed obyvatelstva, můžeme ji definovat jako příjmovou skupinu bez spodních a horních 20 % obyvatel. Hranice příjmu v takovém případě ukazuje, jak bohatá je střední třída v našem státě, ale nemůžeme srovnávat její velikost s ostatními státy, protože vždy zahrnuje 60 % obyvatelstva.

 

Tato definice nám tedy pro mezinárodní srovnání není moc užitečná. Neumožňuje srovnávat velikost střední třídy, a navíc definuje podle světových standardů příliš vysokou hranici příjmů. Jako nejvhodnější se pro mezinárodní srovnání jeví definovat střední třídu jako příjem zajišťující určitý standard kvality života.

 

Světová banka definuje hranici chudoby na úrovni 2 dolarů na den v cenách z roku 2001. Lidé, kteří nicméně přesáhli tuto hranici, ještě stále nemají mnoho prostředků k nákupu spotřebního zboží, a patří tak spíše mezi nízkopříjmové domácnosti.

 

Střední třídu takto můžeme definovat jako skupinu obyvatelstva s příjmem nad 10 dolarů na den, která už disponuje přebytečnými prostředky na nákup spotřebního zboží jako jsou televize, mobilní telefony apod. Tato skupina zároveň začíná zajímat mezinárodní obchodní společnosti, pro které představuje hlavní zdroj zákazníků.

 

Růst střední třídy

Největší nárůst střední třídy zažily západní země v 80. a 90. letech, kdy světová střední třída poprvé přesáhla počet jedné miliardy obyvatel. Nejzásadnějším faktorem bylo zapojení žen na pracovním trhu, díky čemuž se zvýšil i počet pracujících členů domácnosti a tím i celkové příjmy.

Na datech z roku 2011 můžeme vidět měnící se trend. Výrazný nárůst střední třídy zaznamenal asijský kontinent a východní Evropa, zatímco v západní Evropě střední třída zaznamenala spíše nárůst bohatství.

Rozložení populace podle příjmů a rostoucí střední třída (příjmy jsou uvedeny v dolarech podle PPP v cenách roku 2001), Zdroj: Světová banka, databáze PovcalNet

 

Světová finanční krize v roce 2008 s sebou nicméně přinesla do Evropy nezaměstnanost a nižší participaci na trhu práce ve formě částečných úvazků. Nezaměstnanost tak tlačí na pokles reálných mezd. Velikost a bohatství střední třídy v Evropě od té doby víceméně stagnuje.

Stejný vývoj se nicméně netýká asijského kontinentu, kde stále pokračuje výrazný růst ekonomik, s čímž je spojen i růst střední třídy. Už v roce 2006, díky růstu Číny, již do střední třídy patřily dvě miliardy lidí. Další růst se očekává nejen v Číně a Indii, ale i v ostatních státech asijského kontinentu.

Očekávaný růst střední třídy (příjem 10-100 dolarů / den), populace v miliónech osob s příjmem 10.01$ - 100$ na den podle PPP v cenách z roku 2001, Zdroj: Brookings institute

 

Protože střední třída je početná a zároveň disponuje dostatkem peněz na nákup spotřebního zboží, je i hlavním zdrojem poptávky a motorem světové ekonomiky. Kupní síla střední třídy ani ekonomiky evropských států od finanční krize výrazně nerostou, dochází tak k přesunu hlavního zdroje střední třídy a spotřeby do rychle rostoucích asijských ekonomik.

 

Žádná mezinárodní společnost si nemůže dovolit ignorovat takovou změnu a většinu celosvětové poptávky po zboží a službách. S očekávaným růstem střední třídy v Asii proto bude muset stále větší množství firem adaptovat svůj byznys model, aby získali rostoucí počet nových zákazníků schopných utrácet za spotřební zboží. Zároveň můžeme v budoucnu očekávat větší množství asijských mezinárodních firem a značek, které v této oblasti vyrostou.

Asijská poptávka střední třídy tvořila zhruba 1/3 v roce 2015 (čísla v biliónech dolarů podle PPP v cenách z roku 2011), Zdroj: Brookings institute

Asijská poptávka střední třídy může narůst až na 57 % v roce 2030 (čísla v biliónech dolarů podle PPP v cenách z roku 2011), Zdroj: Brookings institute

 

Očekávaný trend

Probíhající koronavirová krize pravděpodobně mírně zahýbe s predikovanými čísly očekávané velikosti střední třídy a její spotřeby. Můžeme očekávat zpomalení růstu všech světových ekonomik, což bude mít vliv i na bohatství a velikost střední třídy, nicméně změnu trendu zatím nikdo nepředpovídá.

 

V následujících desetiletích se tak pravděpodobně bude i nadále přesouvat poptávka a ekonomický vliv do asijského kontinentu. Vyplatí se proto studovat vývoj budoucích největších hráčů světové ekonomiky, rozvíjet s nimi obchod a učit se s nimi vést interkulturní dialog.

 

Jan Veselý, Čínská studia, Fakulta mezinárodních vztahů, Renmin univerzita, konzultant pro veřejný sektor, EY

 

Použité zdroje:

KPMG. The Rise of the Middle Class in Asian Emerging Markets

CNN Business. What is middle class, anyway?

European Commission. Developments and Forecasts of Growing Consumerism

International Labour Office Geneva. Long term trends in the world of work: effects on inequalities and middle-income groups

Kharas, Homi. The unprecedented expansion of the global middle class. Brookings institute.

Kharas, Homi & Fengler, Wolfgang. A golden age for business? Every second five people are entering the global middle class. Brookings Institute.

Kochnar, Rakesh. A Global Middle Class Is More Promise than Reality. Pew Research Center