Taštičky a rýžový dort: tradiční symboly oslav nového čínského roku

Taštičky a rýžový dort: tradiční symboly oslav nového čínského roku
23 / 1 / 2020 Martin Kváča

Oblíbeným, svátečním jídlem během Svátků jara, zvláště na severu Číny, jsou taštičky jiaozi (ťiao-c’ 饺子). Na jihu, tedy na jih od Dlouhé řeky, je zase hodně zastoupeno niangao (nien-kao 年糕), lepkavý rýžový koláč, novoroční rýžový dort.

Obraťme svou pozornost k severním oblastem Číny, kde jsou taštičky se zelenino-masovou nebo jen zeleninovou náplní tradičním novoročním jídlem, a pokusme se vysvětlit, proč tomu tak je. K pochopení tradice je nutný menší kulturně-historický exkurs…

 

Kromě lahodné chuti této národní speciality si taštičky vydobyly svůj sváteční atribut díky fonetické shodě výrazů pro taštičky a klíčový moment novoročních oslav. Tímto důležitým časovým úsekem je půlnoc mezi posledním dnem starého roku a prvním dnem roku nového. Dvouhodinový úsek, začínající v jedenáct hodin večer a končící v jednu hodinu po půlnoci, je prvním z dvanácti dvouhodinových úseků – hlídek, na které byl ve starých dobách den rozčleněn.

 

V dávných časech se den členil v analogii s tzv. dvanácti pozemskými větvemi, podle kterých také každý jednotlivý úsek nesl své pojmenování. První dvouhodinová perioda, kterou začínal nový den, se jmenovala zishi (c’-š’ 子时), a trvala právě od jedenácti v noci do jedné po půlnoci.

 

A tak jedním z označení novoroční půlnoci, kdy se spojuje minulý rok s nastávajícím, je jiaozi (ťiao-c’ 交子). Tedy spojit jiao (ťiao交) periodu zishi či také spojit půl období zishi z roku starého (23:00 – 23:59) a půl období zishi z roku nového (0:00 – 0:59).

 

Ve výslovnosti se jak výraz pro taštičky jiaozi, tak i výraz pro novoroční půlnoc jiaozi téměř shodují, až na rozdíl v tónech.

Číňané tak pojídáním pokrmu se stejným názvem, jaký má novoroční půlnoc, umocňují symboliku a význam tohoto okamžiku.

Fyzicky a téměř hmotně je stravován fakt dvou roků, starého a nového, které se setkaly a spojily v jedné periodě dne, periodě první (23:00 – 0:59).

 

Během Svátku jara se podává také niangao, nian (nien 年 – rok), gao (kao 糕 – dort), lepkavý rýžový dort či koláč. Výraz lze také přeložit jako novoroční rýžový dort.

Identická výslovnost rýžového dortu niangao a obratu „lepší rok“ niangao (nien-kao 年高), kde nian znamená rok a gao (kao 高) vysoký, pak dělá již z názvu dortu dvojsmysl s pozitivním přáním.

Výraz niangao (nien-kao 年高 „rok výše, lépe“) evokuje celé přání „Rok od roku lépe, rok od roku výšeyinian bi yinian gao (ji-nien pi ji-nien kao一年比一年高).

 

Už podáváním novoročního rýžového dortu si tak lidé navzájem přejí, aby byl ten nový rok lepší než rok končící, nebo alespoň stejně dobrý.

Na kalendářích, které jako věrní zákazníci dostáváte v čínských restauracích, pak bývá přání: Šťastný nový rok! Xinnian kuaile (Sin-nien kchuaj-le 新年快乐).

 

Přejeme Vám vše nejlepší v novém roku Myši!

 

 

Martin Kváča, sinolog a pedagog