Recenze: Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa

Recenze: Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa
12 / 6 / 2019 Sinoskop

Kniha Vladimíra Liščáka „Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa" vychází u příležitosti 700. výročí odchodu tohoto františkánského řeholníka na misii do východní Asie. Předkládaná práce je výsledkem autorova více než dvacetiletého studia a sbírání materiálu o Odorikovi z Pordenone, františkánském poutníkovi a misionáři 14. století, snad českého původu. Představuje první souhrnnou práci o Odorikovi v české odborné literatuře.

Práci uvádí studie seznamující čtenáře nejprve s Odorikovou dobou a prvními styky Evropanů s mongolským Východem, a poté podávající přehled Odorikova života a činnosti. Ve své zprávě o cestě do vzdálených končin a zpět v letech 1318 (někdy se uvádí rok 1314) až 1330 Odorik přinesl řadu informací, které v dobových dokumentech ještě nebyly uvedeny. Jeho cestopis se tak stal důležitým pramenem i pro první evropský atlas světa, tzv. Katalánský atlas z roku 1375.

Rok 1318 jako rok odchodu Odorika na cestu do Asie je uveden v řadě rukopisů, např.: „V roce našeho Pána Ježíše Krista 1318. já, bratr Odorik z Furlanska, z řádu menších bratří Padovské provincie, jsem odešel z řečené provincie do Konstantinopole...“ Součástí oslav 700. výročí bylo i slavnostní přenesení jedné relikvie Odorikových ostatků z Pordenone do Prahy v září loňského roku. Mši svatou za účasti poutníků z Itálie tehdy slavil bývalý apoštolský nuncius v ČR, Mons. Diego Causero. Relikvie je nyní uložena v kostele Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském, hned po levé straně u vchodu.

Nedílnou součástí publikace je Biblioteca Odoriciana, přehled všech známých rukopisů Odorikovy zprávy (více než 130 položek), a dále tištěných textů, přímo se týkajících Odorika (edice cestopisu, vědecké studie a články), vydaných do druhé poloviny roku 2017 (dohromady téměř 800 položek). Práci doplňuje rovněž faksimile jednoho z latinských rukopisů, uloženého v Národní knihovně České republiky a překlad části textu, vztahujícího se k freskám v kostele sv. Františka v Udine z počátku 15. století.

Knihu lze zakoupit například zde: http://www.academia.cz/bratr-odorik-a-jeho-zprava-o-vychodnich-krajich-sveta--liscak-vladimir--academia--2019