Proti automobilismu lze bojovat různými způsoby

Proti automobilismu lze bojovat různými způsoby
23 / 9 / 2023 Asiaskop

Dnem bez automobilu, kdy mají lidé zkusit vyrazit ven bez aut, veřejnou dopravou nebo na sdíleném bicyklu je 22. září. Někde, v Jakartě nebo Teheránu, akce „bez auta“ trvá celý týden. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA) totiž 48 % světových emisí oxidu uhličitého z dopravy v roce 2022 vytvořily osobní automobily a lehké dodávky. Pojďme se podívat, jak střet osobní automobilové a veřejné dopravy řeší jednotlivé regiony světa.

Jak ukazuje následující infografika, emise z automobilů a dodávek byly více než čtyřikrát vyšší než u mezinárodní lodní dopravy (10 %) a dokonce i letecké dopravy (11 %). Střední a těžká nákladní vozidla se podílela zhruba čtvrtinou emisí z dopravy. Dohromady sektor dopravy produkuje více než sedm miliard tun oxidu uhličitého ročně.

Sektor dopravy byl v produkci emisí CO2, podle údajů databáze EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research), v roce 2022 na druhém místě (20,7 %) za energetikou (38,1 %). Pět největších chrličů skleníkových plynů tvoří energetika, doprava, průmysl s procesy spalování (17 %), stavebnictví (8,9 procenta) a další průmyslová výroba (8,4 procenta).

 

Jak se ale řidiči staví k samotné myšlence vlastnictví auta? Následující graf užívá data z průzkumu Statista Consumer Insights, aby ukázal, kde je vlastnictví auta obecně vnímáno jako důležité. Z vybraných zemí se nejvýše umístily Spojené státy americké, kde téměř dvě třetiny (64 %) respondentů souhlasí s tím, že vlastnit auto je důležité. Respondenti v dotázaných asijských zemích, zahrnutých v tomto grafu, považovali tuto záležitost za poměrně méně důležitou: v Číně s tímto tvrzením souhlasilo 47 %, zatímco v Jižní Koreji jen 40 % a v Japonsku pouze 34 %.

 

Hlavní alternativou k užívání osobního auta je veřejná doprava. Podle stejného průzkumu Consumer Insights společnosti Statista využívají veřejnou dopravu při dojíždění do práce nejvíc Jihokorejci (41 %), dále naši sousedé Poláci (39 %) a Rakušané (34 %). Na opačném konci spektra jsou Američané s pouhými 13 procenty respondentů.

 

Všechny tyto údaje však zastínil podíl respondentů, uvádějících, že k cestě do práce používají vlastní auto, kterých je průměrně kolem 60 procent. Spojené státy byly opět nejvýš (73 %), zatímco mnohem menší rozdíl byl v Japonsku, kde auto užívá 41 % oproti 30 % těch, kteří jezdí veřejnou dopravou. Zatímco se předpokládá, že používání automobilů v Severní Americe a Evropě bude do roku 2050 klesat, v Asii se očekává velký nástup automobilismu a podíl cest autem v Asii se do roku 2050 přiblíží podílu v Evropě (44 %) a Latinské Americe (42 %), zatímco podíl cest automobilem v Severní Americe zůstane na velmi vysokých 76 procentech. Na druhé straně je však východní Asie lídrem v zavádění elektroautomobilů. 

Navíc je podle zprávy MIT Technology Review (21st Century Cities: Asia Pacific's Urban Transformation) asijsko-pacifická oblast nositelem některých nejsofistikovanějších systémů veřejné dopravy, přes velmi nevyrovnaný rozvoj jednotlivých zemí a venkovských oblastí, kde se očekává nárůst motorizace. Zpráva však dochází k závěru, že zavedením dlouhodobě udržitelných řešení by se podíl cest osobním autem v Asii mohl do roku 2050 také snížit na 16 - 19 %. Autoři zprávy se domnívají, že stejně drastické snížení cest autem jako ve většinově autoritářských zemích Asie by bylo možné i v Africe, Evropě a Latinské Americe, zatímco snížení používání automobilů na výrazně nižší úroveň se jeví pro Severní Ameriku a Blízký východ jako obtížnější. 

 

Nejlepší výchovou k veřejné dopravě je samozřejmě její kvalita, v Evropě reprezentovaná Curychem, Berlínem, Vídní nebo i Varšavou. Opačný přístup mnoha „progresivistů“ z městských magistrátů, vychovávajících automobilisty cíleným rozkopáváním městských silnic, na jejichž opravě se pak stejně dlouho nepracuje, je zarážející, ale zdaleka ne vzácný, jak nakonec vidíme každoročně v naší metropoli.

 

Asiaskop

 

 Titulní fotografie: Reuters