Nehovořil tehdy Starý Mistr o pandemii?

Nehovořil tehdy Starý Mistr o pandemii?
15 / 6 / 2020 Rostislav Fellner

Starý Mistr, známý možná běžněji pod jménem Lao-c´ (老子), je spojován s počátky taoismu a také s autorstvím jednoho z nejstarších, a v mnoha ohledech i nejpozoruhodnějších spisů staré Číny, označovaného zpravidla jako Tao te ťing (道德經). Jeho text, řazený běžně do 81 kapitol, bývá různě interpretován. Někdy je považován za politický program, označovaný ve zkratce též jako „rady vládcům“, jindy jako metafyzický filozofický traktát, pro jiné ale i jako povýtce mystická příručka k hledání nesmrtelnosti. Aniž bychom toužili vstupovat do mantinelů takto vymezené diskuse, přinášíme ukázku možného alternativního překladu jedné ze závěrečných kapitol tohoto spisu.

Osmdesátá kapitola Tao te ťingu bývá zpravidla označována za vizi ideální společnosti, spočívající v návratu k původní jednoduchosti a prostotě (např. Berta Krebsová: Lao- c’. Tao te ťing. O tao a ctnosti. Praha: Odeon, 1971), a tím pádem za anachronickou představu nemající ve své době naději na úspěch (viz David Sehnal: Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013).

 

Běžný překlad 80. kapitoly vypadá například takto:

 

I když je malý stát s malým počtem lidí

a má různé nástroje vlády a správy,

ať jich nepoužívá.

Pečuj, aby lid hleděl na smrt vážně

a neodcházel do vzdálených končin.

I když bude mít lodě a vozy,

nechť není, kdo by do nich vstupoval.

I když bude mít pancéře a meče,

nechť není, kdo by jich používal.

 

Učiň, ať se lid navrátí

k užívání uzlů místo písma;

ať shledává svůj pokrm chutný,

svůj oděv krásný,

své obydlí pokojné,

svůj způsob života radostný.

 

Pak budou sousedící země

zdálky na sebe pohlížet –

štěkot psů a kokrhání kohoutů

se bude mezi nimi rozléhat –

a přece bude každý pokojně v stáru umírat,

aniž zatouží přecházet z jedné země do druhé.

 

Překlad: Berta Krebsová (1971)

 

Pokud bychom se ale v 80. kapitole odvážili opustit běžnou představu, že tu má jít o líčení ideálního stavu společnosti, z jaké jiné perspektivy by bylo případně možné na zde popisovanou situaci ještě pohlížet? Nebylo by například možné zvolit zcela opačný úhel pohledu, a pohlížet na ni z perspektivy čistě katastrofické?

 

K tomuto obratu ve scénáři postačí jen přestat hned první část 80. kapitoly pojímat jako utopickou výzvu ve stylu „Kéž jsou státy malé! A ať neužívají vozidel!“, ale namísto toho ji začít brát jako reálný popis nastalé situace. Potom se ta možnost interpretace ve stylu možného katastrofického scénáře začne před námi velmi rychle otevírat.

 

Nic pak nebude bránit tomu text 80. kapitoly Tao te ťingu překládat třeba i následovně:

 

小 邦 寡 民

Zmenší se osady,

(a) ubude lidí.

使 有 十 百 人 之 器 而 毋 用

Byť tisíce lidí budou mít to své náčiní,

nebudou je smět používat.

使 民 重 死 而 遠 徙

Byť lidé budou v těžkostech umírat,

budou eskortováni do vzdálených končin.

有 周 車 無 所 乘 之

Budou tu ta nejdokonalejší vozidla,

se kterými se ale nebude jezdit.

有 甲 兵 無 所 陳 之

Budou tu ty nejskvělejší zbraně,

které se ale nebudou rozmísťovat (k boji).

使 民 復 結 繩 而 用 之

Dojde k tomu, že se lidé vrátí k vázání uzlů

a ty se budou používat (pro počítání).

甘 亓 食 美 亓 服

Jídla pro ně budou lahodná,

oděvy krásné,

樂 亓 俗 安 亓 居

(s)prosté zvyky veselé,

a budou spokojeni s tím, že vůbec žijí (= že přišli na svět).

鄰 邦 相 望

Sousední osady na sebe budou vzájemně hledět,

雞 犬 之 聲 相 聞

štěkot psů a kokrhání kohoutů bude vzájemně slyšet,

民 至 老 死

ale aby se lidé dožili stáří (=dočkali své smrti až ve stáří),

不 相 往 來

nebudou se navzájem stýkat.

 

Že takto přeložený text není o následcích pandemie? Že je to jen se záporným znaménkem přestavěná utopická vize? Ale copak vedle té řady konspiračních teorií současnosti, není vizionářský text Starého Mistra jen neškodným odvarem, nadto nahuštěným zcela reálnými odkazy možného? A nemůže tu Starý Mistr prostě reflektovat to, že si svět již dříve nějakými (lokálními) pandemiemi prošel?

 

Rostislav Fellner, poustevna BACÍN, sinolog a mykolog

 

Text je výňatkem ze skript „Čínština podle Tao te ťingu“, 80. kapitola, kompletovaná pro účastníky interpretačního kurzu Tao te ťingu na Svatojánské koleji (25 s.)