Recenze: Inovativní učebnice „Čínština nejen pro děti“ přiblíží znaky, ale i kulturu

Recenze: Inovativní učebnice „Čínština nejen pro děti“ přiblíží znaky, ale i kulturu
1 / 6 / 2022 Vít Vojta

I přes neustávající mediální kritiku čínského režimu nepřestává studium čínštiny lákat nové zájemce, a to bez rozdílu věku, oboru či postavení. Stále více rodičů zvažuje čínštinu jako další jazyk pro své děti. Na tuto rostoucí společenskou poptávku reaguje zajímavá učebnice mladého autora Víta Papouška, která vyšla pod názvem „Čínština nejen pro děti“ v nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy (2021). Pojďme se na tuto učebnici podívat zblízka.

Zvládnutí čínštiny otevírá totiž - vedle moudrosti a krásy starobylé civilizace - i rostoucí množství pracovních a podnikatelských příležitostí. Vždyť čínština je nejrozšířenějším rodným jazykem na světě a dnes jí hovoří pětina lidstva. Jazyk se v posledních dekádách šíří z Číny a z asijských oblastí se silnou čínskou diasporou na další kontinenty. Už i šedesátimilionová Jižní Afrika má nad jedno procento čínských mluvčích. Čínská ekonomika a kultura hrají stále významnější roli také u nás v Evropě. 

 

Autor předkládané učebnice „Čínština nejen pro děti“, sinolog Vít Papoušek, má řadu zkušeností z výuky dětí a dospělých, z tlumočení čínštiny i z pracovních pobytů v čínském jazykovém prostředí. V předmluvě uvedl jako spoluautory koncepce učebnice také manželé Hanu a Bao Đỗ, sinology a lektory čínského jazyka.

 

Velkorysé grafické zpracování

Učebnice ve formátu A4 působí příjemně a přehledně, barevnou obálku a sazbu s dostatečně velkými písmeny zhotovilo Studio Stará škola. Publikace je v plnobarevném tisku, množství obrázků ilustrátorky Li Yang přibližuje tisícileté kořeny čínské kultury a jazyka, jejichž představováním bojuje učebnice o čtenářovu přízeň. Drobné obrázky sdělují i význam čínských slovíček, v učebnici jsou volné linky, čtverečky i tabulky, čekající na vyplnění a vpisky studenta.

 

Tóny čínských slabik jsou tu kromě obvyklých grafických znamének nad samohláskami vyjádřeny i barevně, což může čtení usnadnit nejen menším dětem, ale inkluzivně i lidem s poruchami učení.

 

Uchopení čínských znaků

Průběžně se zvládáním pravidel výslovnosti čínštiny a čtení přepisu pinyin (přepisu čínštiny do latinky) je student uváděn také do psaní znaků. V každé z desíti kapitol učebnice je probráno osm znaků. Autor ukazuje kořeny čínských znaků představením jejich prastaré podoby v tzv. pečetním písmu, seznamuje i s verzí tzv. tradičních, nezjednodušených znaků, dodnes používaných v SAR Hongkong, Macau a na Taiwanu, výklad se však přirozeně věnuje tzv. zjednodušeným čínským znakům, užívaným v Čínské lidové republice, Singapuru a v širším mezinárodním styku.

Vedle výkladu jazykových pravidel, grafické a fonetické stránky slovní zásoby si autor všímá i řady kulturních odlišností, jakými je třeba detailní pojmenování každého vztahu v čínské rodině nebo tvoření číslovek. Autor představuje celou plejádu historických osobností, státníků, filozofů a jazykovědců. Jejich vstupy výklad oživují, lépe přibližují kulturní kořeny a dokonce porovnávají starověké civilizace, třeba sumerský klínopis a čínské písmo, Konfucia a Sokrata a podobně. Přitom je na učiteli, aby podle věku a vzdělání žáků šel víc do hloubky, ale zase se nenechal odvést od jazykového nácviku příliš daleko.

 

Z hlediska přehlednosti by se dalo vytknout snad jen to, že ve vlastním textu i v úvodním obsahu jsou jednotlivé kapitoly označeny jen jako Lekce 1 až Lekce 10, což někomu může znesnadnit vyhledávání v učebnici.

Imaginární průvodce Xu Shen

Za hlavního průvodce učebnicí si autor vybral starověkého učence Xu Shena 許慎 (54?–125?), tvůrce přelomového výkladového slovníku čínských znaků Shuo Wen Jie Zi 說文解字, vzniklého snad v roce 121 našeho letopočtu. Přihlášením se k Xu Shenovi poukazuje Vít Papoušek na zvláštní důraz, věnovaný v učebnici grafice čínského znakového písma. Začínajícím studentům tu odhaluje tajemství nás všech, kterým čínština uhranula. Totiž, že znakové písmo není při studiu čínštiny překážkou, ale právě naopak, je nekonečně zábavnou hrou při hledání souvislostí čínských znaků a jejich jednotlivých složek.    

 

Nadcházející publikace Výkladu sinogramů

Zde je asi namístě upozornit, že již koncem letošního roku má konečně vyjít české zpracování Xu Shenova monumentálního „Výkladu“ v rozsáhlé studii pro sinology, koreanisty, japanology, vietnamisty, filology a vůbec všechny zájemce. Její součástí bude právě i výklad 540 determinativů, tedy základních grafických jednotek čínského znakového písma.

 

Autory této studie jsou erudovaní odborníci, Tereza SláměníkováDavid Uher z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří v minulosti rovněž zpracovali jazykové učebnice. Tereza Slaměníková je mimo jiné autorkou Čínské obchodní konverzace (Edika 2014), David Uher zase hlavním autorem obou dílů Učebnice čínské konverzace (Leda 2007, 2015).

 

Moderní pojetí a QR kódy

Velkou inovací učebnice Víta Papouška je užívání tří typů QR kódů (audio, pořadí tahů, řešení), po jejichž načtení se v chytrém telefonu spouští audionahrávky, pořadí jednotlivých tahů v probíraných čínských znacích a také řešení úkolů. Tím jde o generačně nový typ učebnice, která již nepotřebuje dodatečné zvukové nosiče, ani v ní nezabírá místo rozepisování znaků tah po tahu.

Studium čínštiny může být překvapivě zábavné a snadné. Vyžaduje jen víc počáteční trpělivosti, dobrou volbu metody a hlavně vytrvalost. Pro začátky studia čínštiny je učebnice Víta Papouška určitě kvalitním materiálem, a to nejen pro děti. Určitě mohu tuto učebnici doporučit všem, kteří si zahrávají s myšlenkou poznat čínštinu a čínskou kulturu do větší míry detailu. 

 

Vít Vojta, sinolog