Nový fenomén: investiční migranti řeší, kam utéct před válkou

Nový fenomén: investiční migranti řeší, kam utéct před válkou
11 / 4 / 2022 Martin Kváča

Nestabilita a nejistota se opět dostaly ke slovu a 21. století se ubírá znepokojující cestou. Zejména poslední dva roky stály u kolébky tzv. investiční migrace. Můžou za to zejména dva pojmy, totiž „Covid“ a „klimatické změny“. Letos přibylo třetí „k“: „konflikt v Evropě“. V jeho stínu si už mnozí z nás položili otázku, kam by se dalo utéct, kdyby...

Když se zdálo, že vlna Omicronu začala ustupovat, zvedla se vlna jiná, a to ještě hrůznější. Dlouholeté napětí mezi Ruskem a Ukrajinou přerostlo ve válku. Únor navíc skončil tím, že Mezivládní panel pro změnu klimatu Intergovernmental Panel on Climate Change publikoval dosud nejostřejší varování před hrozícím zhroucením klimatu. A v březnu americký prezident Joe Biden vydal velmi očekávaný výkonný příkaz o kryptoměně a o její regulaci v USA. To jsou rány pro atlantickou civilizaci, kterou nejhorší války a humanitátní krize zatím míjely. 

Kam utéci?

Všechny tyto události hluboce zasáhly životy mnoha z nás, včetně naší mobility a ekonomické aktivity. Uprostřed neustálé nejistoty je jasná jediná věc – vlády i investoři musí budovat vlastní odolnost a připravit se na další šok. Osvědčeným prostředkem, jak toho dosáhnout, je investiční migrace, kdy investoři získávají a zajišťují si alternativní bydliště nebo druhé občanství v jiné jurisdikci výměnou za investování v hostitelské zemi. I to se často skrývá za výše zmíněnou úvahou: „kam by se dalo utéct, kdyby…“.

 

„Dnes jsou „pobyt“„občanství“ prostřednictvím investic akceptovanými nástroji správy majetku,“ píše Dominik Volek a pokračuje. „Škála programů se neustále zvyšuje, protože vlády využívají svůj potenciál ke zvýšení kapitálu a získání talentů.“ „Devatenáct zemí G20 nabízí určitý mechanismus k podpoře domácích investic výměnou za právo pobytu. Dvacátým členem G20 je EU a 60 % členských států EU nabízí možnosti investiční migrace,“ říká Dr. Juerg Steffen.

 

Třeba v západní Evropě, nejdále od současného konfliktu, nabízí Portugalsko pobyt za 200.000 Eur s právem „žít, pracovat a studovat“, které slibuje vyřídit do 3-6 měsíců. Investice do nemovitostí je tu 350.000 Eur. Španělsko zase požaduje investici 500.000 Eur (rental income opportunity 3-5%), ale imigrační procedura zase zabere jen 20 dní. Mimořádně nákladný Singapur zase požaduje investici 2,5 milionů singapurských dolarů, tedy asi 40,5 milionů českých korun, s procedurou dlouhou 9 – 12 měsíců.

Kde je nejvíc bohatství

Prvními třemi zeměmi světa, z hlediska celkového bohatství, jsou však USA, Čína a Japonsko. USA jsou s určitým náskokem největším trhem s bohatstvím na světě, představují 32 % celkového celosvětového bohatství s 36 % světových milionářů (jednotlivců s vysokým čistým jměním).

 

Čína, ačkoli je na druhém místě, má pouze třetinu bohatství USA a její populace s vysokým čistým jměním vzrostla o relativně nízká 4 procenta. Navíc zde došlo k výraznému odlivu osob s vysokým čistým jměním, a to z velké části v důsledku zhoršujících se politických a obchodních vztahů s USA a Austrálií a kontroverzí kolem vypuknutí Covid-19. Přesto se očekávají změny, protože prognóza růstu vysokého čistého jmění USA na 10 let je jen 20 % ve srovnání s 50 % v případě Číny. 

 

Největší investiční migranti

Indičtí investoři pak vedou, pokud jde o chuť k „migraci investic“. Nepochybně v souvislosti s působivou trajektorií růstu bohatství Indie se indičtí státní příslušníci dostali na první místo v žebříčcích, které Henley & Partners obdržela v roce 2021, se značným náskokem, což odráží pozoruhodný růst o 54 % ve srovnání s rokem 2020 – rok, který sám zaznamenal 63% nárůst.

 

Čínský rok vodního tygra začal v únoru, ale zatím to vypadá, že bude rokem velkých turbulencí. Tygr je symbolem odvahy pro ty, kdo „slaví lunární nový rok“, a profesor Jonathan H.X. Lee ze San Francisco State University měl pravdu, když řekl, že nový rok může symbolizovat odolnost a sílu – dokonce i v dobách válek. Je velmi pravděpodobné, že právě „investiční migrace“ mohou být jedním z nástrojů, jak těmito bouřlivými časy bez úhony projít.

 

Martin Kváča, sinolog a pedagog