Koronavirová krize odhalila tři slabá místa v organizační činnosti firem

Koronavirová krize odhalila tři slabá místa v organizační činnosti firem
12 / 10 / 2020 Ivo Procházka

Koronavirová krize nepřestává ovlivňovat podnikatelské prostředí většiny firem. Podniky, které doufaly, že se po tzv. první vlně život vrátí do původních kolejí, nepochybně začínají s nastupující druhou vlnou přehodnocovat svá původní očekávání a ty odvážnější pak odpovědně zvažují udržitelnost svých dosavadních byznysových plánů. Koronavirová krize odhalila tři slabá místa v organizaci práce mnoha firem.

Tradiční prodejní kanály přes kamenné prodejny byly v první vlně uzavřeny nebo po společnostech jejich obchodní B2B partneři (z anglického spojení Business to Business) požadovali dodat zboží ne do jejich obchodů, ale rovnou koncovým zákazníkům. Proto se společnosti najednou zajímají o vše, co souvisí s elektronickým obchodem.


Koronavirová krize dopadá na podnikatelské zvyklosti daleko šířeji, než se zpočátku zdálo. Podniky si zvykly, že lidí ve výrobě bylo málo. Koronavirová nákaza však následnou karanténou omezila počet zaměstnanců i v administrativě (tedy v předvýrobní etapě), která byla dlouho podniky opomíjena. Proto se podniky zajímají o automatizaci a digitalizaci podnikových procesů, které obecně zmenšují závislost na lidech.


A konečně firmy, které například při vývoji nových produktů spolupracují s celou řadou partnerů a nebyly zvyklé spolupráci řídit plně v on-line prostředí, se díky karanténě a omezeným možnostem cestovat intenzivně poohlíží po on-line nástrojích, jež propojí jejich týmy s partnery a zákazníky.


Společnosti, které do digitalizace podnikání investují, získají značný konkurenční náskok před těmi, které spoléhají převážně na lidskou práci. Ilustrativním příkladem jsou výše zmíněné investice do elektronického obchodování, které zachránily nejeden podnik v první vlně. Kdo nebyl včas připraven a schopen prodávat přes internet, ocitl se ve velkých nesnázích.


V krizi jako je ta koronavirová, která zcela převrátí zavedené pořádky, se ve společnostech naplno obnaží nashromážděné nedostatky. Společnosti bez dostatečně rozvinuté e-commerce, logistiky, digitalizace podnikových procesů, včetně spolupráce s partnery a zákazníky, jsou velmi zranitelné. Pokud koronavirová pandemie přejde do lokálně se vyskytujících a pravidelně se navracejících ohnisek nákazy (jako obyčejná chřipka), starý normál v podnikání se už nevrátí a společnosti držící se původních návyků v organizaci práce nebudou konkurenceschopné.


S digitalizací a automatizací podnikových procesů a výroby jsou společnosti flexibilnější, rychlejší, pružnější, a dokonce i levnější než ty, jež ve svém podnikání spoléhají převážně na člověka. Řekli byste si, že koronavirová krize české podniky probudí z jejich letargie? Opak je však pravdou. Levná pracovní síla v kombinaci s levnou korunou napáchala v podnikatelském prostředí mnoho škod. Společnosti nenutila být lepší a inovativnější a následky projevující se převážně v myšlení lidí se budou odstraňovat velmi dlouho.


Nejdříve se z letargie probudily podniky, které ve svém podnikání prodávají koncovým zákazníkům, a které byly zasaženy nejvíce, protože kamenné obchody byly v první vlně zcela zavřeny. Jsou to podniky nejenom z tradičního segmentu retail, ale i ty, které byly nuceny kromě B2B nově obsluhovat i B2C zákazníky (Business to Consumer). On-line prodej zahrnuje jak tradiční nástroje e-commerce, tak i logistická řešení, jako řízené sklady nebo řízenou dopravu.


Po segmentu retail se probouzí i výrobní a logistické společnosti, které si díky koronavirové krizi plně uvědomily další, výše zmíněná slabá místa ve svém podnikání, tj. enormní závislost na lidské práci nejenom ve výrobě, ale i v předvýrobních etapách a neschopnost efektivně spolupracovat, když nesdílíte jednu kancelář.


Výrobní a logistické podniky se nejvíce zajímají o komplexní digitalizaci podnikového informačního systému nebo o specializovaná řešení, jako jsou e-commerce, řízené sklady a jiné. Často jsou však specializovaná řešení připojena k dosluhujícímu podnikovému informačnímu systému, s cílem co nejrychleji sanovat kritickou situaci ve společnosti. V jiném případě společnosti nezbude nic jiného než rovnou zmodernizovat samotný podnikový informační systém.


Komplexní digitalizace podnikového informačního systému by měla mít jeden společný jmenovatel, a to je holistická digitalizace procesu, který začíná nabídkou a končí záručním a pozáručním servisem. V minulost podniky digitalizovaly jen jeho části, protože víc nebylo třeba. Ruku na srdce, málo který management najde odvahu od základů změnit informační systém, když se v podnikání daří. Digitalizace po částech v době vleklé a komplexní krize naráží na své vnitřní limity. Digitalizací po částech a slepováním dílčích inovací nikdy nedosáhnete takové efektivity, flexibility a transparentnosti, jako když proces řídíte v rámci jednoho podnikového informačního systému.


Rád a často se vracím k postřehům Winstona Churchilla. Jedním z oblíbených je „Never let a good crisis go to waste“. Ano, každá krize a změny, které krize přináší, jsou v prvé řadě velkou příležitostí. Jsou to především krize všeho druhu, které v nás lidech probudí základní instinkt přežít a ten pak podnítí dřímající vynalézavost a inovační schopnosti. Kdo se příležitosti chopí a začne investovat, ten ve svém podnikání může prosperovat. Kdo své podnikání nezmění, s velkou pravděpodobností upadne v zapomnění.


Koronavirová krize spolu se změnami na globálních trzích vnáší do podnikání řadu nejistot. Ten, kdo se bude lépe a rychleji rozhodovat, kdo se flexibilně přizpůsobí požadavkům svých zákazníků a situaci na trhu, ten může svou podnikatelskou loď úspěšně navigovat i v těchto nejistých vodách.


Ivo Procházka
, expert na internet věcí a digitální dodavatelský řetězec