Ekonomicky jsme příliš závislí na EU a automobilovém průmyslu, je třeba rozložit rizika

Ekonomicky jsme příliš závislí na EU a automobilovém průmyslu, je třeba rozložit rizika
24 / 7 / 2019 Sinoskop

Technologická agentura České republiky (TAČR) uspořádala v polovině července seminář pro zájemce o česko-čínskou spolupráci v rámci zahajovaného programu státní podpory DELTA 2. Obvykle se na akcích TAČR objasňují hlavně podmínky účasti v programech a soutěžích, tentokrát se ovšem sdílely informace o spolupráci s Čínou v oblasti vědy a výzkumu. Proč?

Již delší čas je naše exportní ekonomika až příliš závislá na regionu Evropské unie, zejména na Německu. Přirozeným cílem veřejného i soukromého sektoru tak je snížení rizika jediného odbytiště rozvíjením spolupráce s dalšími částmi světa.

Závislost české ekonomiky na exportu do EU potvrdil na semináři zástupce odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR Martin Bašta. „Český podíl na světovém exportu je asi jedno procento, přičemž podíl na světové populaci je pouze 0,14 procenta. V rámci dosavadního exportu nicméně roste teritoriální závislost na EU. Před dvěma lety to bylo osmdesát procent, dnes je to už téměř o pět procent více, přičemž stěžejním exportním trhem je Německo,“ sdělil posluchačům semináře Martin Bašta.

Podle něj je současně velmi silná i naše sektorová závislost, zejména pak na automobilovém průmyslu. Proto je tak důležité inovovat a rozšiřovat odvětví spolupráce i exportní destinace. A právě k tomu slouží programy Technologické agentury.

Využijte jednačku v Shanghaji

Ta koncem června letošního roku vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, nazvanou DELTA 2. Hlavním cílem tohoto programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů firem a výzkumných organizací. Cílem je tuto spolupráci podpořit z veřejných peněz agentury, současně však i ze strany zahraničních organizací.

Ředitel Sekce rozvoje a řízení programů Technologické agentury ČR Petr Matolín uvedl, že na podporu spolupráce do roku 2025 je připravena jedna miliarda korun, přičemž soutěže poběží do roku 2023. Podmínkou výběrových řízení je účast alespoň jedné české firmy v projektu. „Ukončovaný program DELTA 1 zahrnoval šest soutěží, čtyřicet sedm projektů s účastí dvou set subjektů a třiaosmdesáti malých a středních podniků. Průměrná míra úspěšnosti byla 35 %, intenzita podpory 70 %. Celková dotace v programu Delta 1 byla o více než polovinu nižší než v programu Delta 2, celkem 424 milionů korun,“ řekl Petr Matolín.

S praktickými zkušenostmi a radami přímo z Číny posluchače semináře seznámil vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Shanghaji Michal Holas. Právě do jeho působnosti spadají dvě ze tří spolupracujících provincií Jiangsu a Zhejiang, z východní Číny. Konkrétními partnerskými organizacemi v těchto provinciích jsou Zhejiang Science and Technology Department a Jiangsu Science and Technology Department. Ty pak doplňuje Sichuan Promotion Bureau z této jihozápadní provincie. „Jsme připraveni českým firmám usilujícím o spolupráci zajistit podporu od počátečních jednání. Část našich služeb je zdarma, část zpoplatněná, pro setkání s partnery nabízíme například využití jednací místnosti přímo v Shanghaji, a to samozřejmě zdarma,“ ujistil Michal Holas.

Peníze nejsou problém? Mějte se na pozoru

Svou prezentaci na setkání Technologické agentury přednesl také sinolog a zakladatel Sinoskopu – Institutu pro současnou Čínu Vít Vojta. Ten se více než dvacet pět let zabývá interkulturním managementem a pomáhá českým firmám i jejich čínským partnerům překlenout některé zásadní kulturní a sociálně-právní rozdíly, brzdící vzájemné pochopení.

Vít Vojta popsal zvláštnosti čínského trhu a rozdílnou motivaci čínských partnerů. Upozornil na skutečnost, že vnitročínský trh je silně regulovaný a ochranářské tendence na něm odeznívají jen pomalu. „Vstup na čínský trh je náročný jak z pohledu investic, tak z pohledu administrativy. Proto je třeba trpělivě ladit vztahovou rovinu a sestavit si kvalitní tým. K nastavení spolupráce často dochází nadvakrát, když se počáteční optimistické záměry a memoranda o spolupráci ukáží pro velmi rozdílné partnery jako nedostatečný základ, což řadu evropských investorů odradí. I čínské tempo je jiné než naše, ale to neznamená, že efektivního obchodního modelu spolupráce nelze dosáhnout. Jen to často trvá,“ upozornil Vít Vojta, který školí management českých firem působících v Číně.

Posledním mluvčím byla ředitelka společnosti Nafigate Lenka Mynářová, s bohatou zkušeností z Číny již z předchozího programu DELTA 1, na který zaměřila její příspěvek. Upozornila zejména na skutečnost, že snaha změnit čínské partnery k obrazu svému se v drtivé většině případů setká s nezdarem.

„Jakmile uslyšíte větu, že peníze nejsou problém, mějte se na pozoru, protože problém je na obzoru. Nadále přetrvává i skutečnost, že vymahatelnost soudních sporů je na bodu nula. Z tohoto pohledu se může zdát, že není horší trh než Čína, ale vzhledem k jeho velikosti by bylo velkou strategickou chybou odejít. A pokud bychom se měli poučit z nějakých našich chyb? Investujte do dobrého česko-čínského tlumočníka. Čínští tlumočníci jsou stále Číňané a myslí jinak, je tak velká pravděpodobnost, že to nebude fungovat,“ řekla Lenka Mynářová.

Pro zintenzivnění spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou jsou státní podpora a mezinárodní spolupráce naprosto nezbytné. Jen tak lze vstoupit na nové trhy i do nových technologických odvětví. Hospodářská orientace na více trhů je stabilizujícím rozložením budoucích rizik. Proto se dnes vedle ekonomické diplomacie buduje i síť tzv. vědecké diplomacie. Ta si mimo jiné klade za cíl vstoupit na obrovský trh Číny, která je v počtu registrovaných patentů na předních světových příčkách.