Univerzita Palackého dokončila výzkum Číny očima jejich sousedů

Univerzita Palackého dokončila výzkum Číny očima jejich sousedů
3 / 8 / 2023 Jiří Luňáček

Mezinárodní vědecký tým ukončil 30. června 2023 pětiletý výzkum globálních dopadů vzestupu Číny z úhlu pohledů kultur Taiwanu, Ruska, Mongolska, Uzbekistánu, Vietnamu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a dalších. Dalšími cíli bylo analyzovat napětí mezi procesy hospodářské soutěže a spolupráce nebo trendy migrační aktivity mezi Čínou a okolním světem.

Výzkumný projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvy Excelentní výzkum, nazvaný Sinofonní příhraničí – interakce na okraji (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791) a podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj probíhal v letech 2018-2023 na Katedře asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili excelentní výzkumné centrum, v jehož rámci dosud působí na Univerzitě Palackého vědci z celého světa. Protože přímé zkoumání Číny je z mnoha důvodů stále složitější, uplatňujeme zcela nový koncept zkoumání Číny zvenčí, kde se zaměřujeme na interakci v hraničních oblastech sinofonního světa – jak v okrajových oblastech Číny, tak v čínských diasporách ve světě. Tyto interakce poskytují unikátní a zároveň nový pohled na Čínu a její kulturní, politický či sociálně-ekonomický systém.

 

Náš výzkum ukazuje nejen to, jak Čínská lidová republika svůj vliv prostřednictvím mezinárodních institucí, rozvojových projektů a investic (za všechny jmenujme iniciativu Pás a stezka) rozšiřuje, ale také jakým způsobem je její kulturní, politický a ekonomický vliv vnímán a přijímán. Náš výzkum je podložen rozsáhlými průzkumy veřejného mínění v mnoha částech Asie, Afriky, Evropy, Oceánie nebo Ameriky ve spolupráci se Středoevropským Institutem asijských studií. Výsledky průzkumů doplňujeme daty, které jsme získali přímo v prostředí zkoumaných zemí. Naši výzkumníci v rámci průzkumu uskutečnili více jak 240 zahraničních cest do asi 40 zemí celého světa.

 

K podpoře našeho výzkumu jsme vybudovali specializované laboratoře pro výzkum jazyka, materiální kultury a počítačové analýzy. Uspořádali jsme řadu konferencí, workshopů, přednášek a školení, v jejichž rámci na půdě výzkumného centra vystoupilo více jak 385 odborníků z celého světa. Navázali jsme výzkumnou spolupráci s předními světovými vědeckými pracovišti, které se specializují na výzkum Číny a jejího okolí – například Mongolia and Inner Asia Studies Unit (MIASU, Cambridge University), Elliott School of International Affairs (The George Washington University) či vietnamská Akademie sociálních věd.

Mimo politického dění se náš výzkum věnoval také čínské občanské společnosti, čínské umělecké tvorbě a vlivu čínské kultury a politiky v zahraničí. Věnovali jsme se minoritním jazykům a vlivu čínštiny na ně, transformaci uměleckých tradic, zemědělské produkci nebo kulturně politickému vlivu ve Střední Asii.

O našich vědeckých poznatcích jsme publikovali ve více než 100 odborných článcích, kapitolách a knihách (Publications | Sinofon). Naše zjištění jsme také prezentovali na řadě mezinárodních zahraničních konferencí. Výsledky, které mají význam pro naši politickou reprezentaci, jsme sdíleli se zástupci Ministerstva zahraničí ČR, na půdě Evropského parlamentu či v rámci Evropského centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám, které působí pod záštitou EU a NATO.

O viditelnosti a úspěšnosti projektu za hranicemi ČR svědčí řada zmínek v zahraničních médiích. Za všechny uveďme například:

 

Členové našeho týmu získali více než deset navazujících projektů, z nichž sedm bylo podpořeno z evropského grantového programu Horizon Europe a jsou považovány za prestižní. Získané projekty se týkají obchodu s léčivými substancemi v Mongolsku, lidských práv v Myanmaru, politického a ekonomického vlivu Čínské lidové republiky v Evropě či percepce života v prostředí různých druhů virů podobných Covid 19. Ve všech případech mapují stejnou nepřímou metodou vliv Číny ve svém okolí.

 

Praktickým dopadem na vzdělávání studentů v rámci Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je také připravovaný studijní program Asijská politika, ekonomika a společnost, který bude zajištěn odborníky, kteří díky projektu na UP přišli.

 

Jiří Luňáček, výkonný manažer projektu 

 

Titulní fotografie: Sinofon.cz