Malé asijské muzeum hledá nové působiště

Malé asijské muzeum hledá nové působiště
12 / 10 / 2022 Asiaskop

Malé asijské muzeum je pozoruhodná instituce, kterou v opuštěné škole v obci Ledce u Slaného z vlastní iniciativy a z vlastních prostředků vybudoval orientalista a bývalý velvyslanec ČSFR v Mongolsku Dr. Jiří Šíma se svou manželkou. Museum, založené v roce 2005 shromažďuje výjimečné artefakty dokumentující vývoj české orientalistiky. Přibližuje veřejnosti historii a kulturu zemí střední, východní a jihovýchodní Asie a zároveň historii zájmu našich předků o země tohoto regionu. Nyní muzeum hledá nové působiště. Současně probíhá veřejná sbírka, do které se mohou zapojit i naši čtenáři.  

Kromě expozic a knihovny jsou hlavní aktivitou musea v obci Ledce nedaleko Prahy pravidelné měsíční kulturní akce, přednášky a besedy. O jedné z posledních, věnované legionářům zapomenutým v Charbinu jsme informovali v nedávném článku. Velmi přínosný je i kulturní místopis, který výrazně zviditelnil současné sídlo muzea – obec Ledce u Slaného.

 

Formálně jsou provozovatelé musea a jejich přátelé sdruženi v malém nepolitickém spolku Klub přátel Asie Pražská jurta, z.s. Muzeum je řádným členem Asociace muzeí a galerií České republiky.  

 

Sbírky musea pocházejí z pozůstalosti orientalistů, na příklad Pavla Pouchy a Lumíra Jisla, sinologů Josefa Fasse, Marty Ryšavé, Mirka Strouhala a mnoha dalších. Cenné fotografie, dokumenty a knihy věnovali muzeu sinologové Zdeňka Heřmanová a Vladislav Dřínek, dále paní Blanka Husáková, Zdena Klučinová, Miroslava Picková, Naděžda Tůmová či Karel Svoboda.

 

Součástí expozic je i originální rikša dovezená z Vnitřního Mongolska, mongolská a kazašská jurta, obrazy a oděvy. Roku 2012 byla s podporou muzea otevřena Pamětní síň obce Ledce a sousedních bývalých lázní Šternberk, kam jezdívali a kde se léčili např. Josef Dobrovský, František Palacký, Josef Jungmann, Karel Havlíček Borovský, Miroslav Tyrš, Eliška Krásnohorská a další.

 

V rozsáhlé expozici Po stopách českých a slovenských krajanů v Asii jsou připomenuty významné, ale někdy u nás polozapomenuté osobnosti, například zakladatel české sinologie Rudolf Dvořák, misionáři u dvora císařů mandžuské dynastie Čching, autor nankingského sarkofágu prezidenta Sunjatsena Bohuslav Kočí, spisovatel Jaroslav Hašek a jeho čínský přítel Čang Čeng-chaj, profesor evropského malířství v Pekingu Vojtěch Chytil, sinolog českého původu B. Kurc, cestovatel Bohumil Pospíšil, misionář Josef Zeman, sochař František Winkler, bratr historika Rudolfa Urbánka podnikatel Karel Urbánek, slánský rodák, námořní lékař Antonín Kůrka, četní autoři článků v obrozeneckých časopisech, diplomaté, legionáři, cestovatelé, podnikatelé a umělci působící v Asii. Pozornost je věnována i chinoiseriím nacházejícím se v řadě míst bývalého Československa.

 

Ještě před otevřením expozice se v muzeu konaly a každý měsíc konají přednášky, besedy a vernisáže výstav. V poslední době na příklad přednáška předsedkyně Česko-čínské společnosti Zlaty Černé o tradičních čínských hračkách doplněná výstavou tradičních čínských hraček z osobní sbírky přednášející, nebo již zmíněná přednáška o legionářích v Charbinu. S velkým ohlasem se setkaly přednášky sinologů Ivany Bakešové, Rostislava Fellnera, Lucie Olivové a dalších.

 

Muzeum přivítali a od jeho zrodu podporovali i starostové a zastupitelé obce Ledce, a to až do konce roku 2016. Bohužel, v roce 2016 většina zvolených zastupitelů (5:2) přestala mít o instituci tohoto typu zájem. Muzeum zcela ignorovali a z webových stránek obce informaci o něm stáhli. Po bezvýsledném jednání zaslali v únoru 2018 muzeu bez uvedení důvodů výpověď. Neuvedli, co s objektem dále zamýšlejí, nepřihlédli ani k dlouholeté nezištné práci zakladatelů musea ani k názorům mnoha občanů a návštěvníků, ignorovali i anketu se dvěma stovkami podpisů.

 

Hledání nových prostor muzea zatím nemá konkrétní výsledek. Proto se souhlasem Magistrátu hl. města Prahy (28.5.2021) byla na dobu neurčitou vyhlášena veřejná sbírka na záchranu Malého asijského muzea.

 

Dosud největší finanční dar do veřejné sbírky (číslo účtu 301512472 / 0300) zaslal synovec sinoložky narozené v Charbinu paní Věry Sýkorové, Dr. Pavel Pešek, předseda představenstva General Technologies a.s. Dalšími dárci jsou paní Karla Lažanská, novinářka Monika Hoření, paní Y. Bendlová, M. Vohralíková, R. Gatiková, pan Karel Ouroda, sourozenci Jiří a Petr Šímovi aj. Vedení Klubu přátel Asie všem uvedeným známým i neznámým dárcům upřímně děkuje.

 

Určitou naději přinesly výsledky posledních zářijových voleb, kdy se počet zastupitelů změnil ve prospěch muzea 4:3. Doufejme, že nově zvolené zastupitelstvo obce bude mít pro museum větší pochopení, zruší výpověď a že se možná i s jeho pomocí a s pomocí všech, kdož si uvědomují, že i činnost, která nepřináší finanční zisk, dělá život životem, podaří Malé asijské museum zachránit. Přesto muzeum dále hledá větší prostory pro rozšíření expozice s tím, že expozici s archivem a s knihovnou majiteli poskytnutých prostor daruje a nadále bude zajišťovat chod a přednášky. Dále také pokračuje veřejná sbírka pro muzeum.