Digitální euro odstartovalo, ale čínský e-jüan už dobíhá do cíle

Digitální euro odstartovalo, ale čínský e-jüan už dobíhá do cíle
23 / 7 / 2021 Jan Veselý

Zatímco zavádění čínské digitální měny se blíží k cíli, Evropská centrální banka teprve odstartovala projekt a od října se bude hledat technické řešení. Znovu se tak ukazuje, že už nás Čína v mnohém předběhla.

Rozvoj moderní ekonomiky je o rychlosti a schopnosti adaptovat se novým podmínkám a technologiím. I Evropská centrální banka chce být připravena na případnou digitalizaci eura, a proto přichází s projektem zavedení digitálního eura. Digitalizace měn tak zaznamenala další historický mezník. 

 

Odstartování první kryptoměny Bitcoin v roce 2008 přilákalo pozornost centrálních bank celého světa. I když zvažovaný princip fungování pod správou centrální autority je v přímém kontrastu s decentralizovaným fungováním kryptoměn, je třeba si přiznat, že technologie blockchain, na které je založen Bitcoin, je pro centrální banky velmi zajímavá a použitelná.

 

Čínský drak nespí, ale inovuje

Čína už dávno není spícím drakem. Na vývoji digitální verze své měny začala pracovat mezi prvními, už v roce 2014. Podle čínské centrální banky už více než dvacet milionů lidí vlastní virtuální peněženku a pilotní verze se stále rozšiřuje. Na příští rok se dokonce plánuje používání digitálního e-jüanu zahraničním návštěvníkům zimních olympijských her v Pekingu.

 

Rozvoj online obchodů v době koronavirové krize a rostoucí poptávka po elektronických platbách ukazují potřebu modernizace a digitalizace nejen v Číně, ale i po celém světě. Evropská centrální banka (ECB) se proto také probudila a začala připravovat příchod nové éry platebního styku. Na přelomu roku proběhla veřejná konzultace a v červenci bylo oznámeno zahájení investigativní fáze. Cílem projektu je najít optimální variantu technického řešení, designu a distribuce, a připravit ECB na případné zavedení digitálního eura.

 

Co přináší digitální měny?

Elektronické platby tu byly už před kryptoměnami. Zásadní změnou je ovšem technologie blockchain, potenciálně umožňující transakce bez prostředníka v podobě bank a připojení k internetu. Zapojení komerčních bank je ovšem i tak velmi pravděpodobné.

 

Digitální euro by mělo být podle ECB doplňkem papírových peněz a bankovních účtů, nicméně praktičnost a pohodlnost elektronických plateb může v budoucnu vést k marginalizaci klasických peněz. Pro běžné uživatele bude výhodou pouze možnost placení bez internetu a zlepšená bezpečnost. Na druhou stranu hlavní výhodou digitálních měn pro obchodníky bude absence poplatků za zprostředkování plateb, a proto se dá očekávat jejich rychlá popularita.

 

Sledování plateb a anonymita

V souvislosti se zaváděním digitálních plateb vstupuje do popředí i diskuze o možném sledování plateb. Z veřejné konzultace k digitalizaci eura vyplývá, že pro veřejnost a odborníky je nejdůležitější ochrana soukromí, dále bezpečnost, možnost mezistátních plateb, nulové náklady a provoz offline.

 

minulém článku jsme diskutovali, že čínská centrální banka získá dosud nevídanou kontrolu nad čínskou měnou. Díky digitálnímu e-jüanu bude totiž schopná monitorovat jednotlivé platby všech občanů a lépe řídit oběh peněz v ekonomice. Mezi fungováním Číny a Evropské unie je ovšem zásadní rozdíl. Centrální banka Číny může být ovlivněna vládnoucí Komunistickou stranou a sledovat její zájmy, zatímco Evropská centrální banka je plně samostatná a žádná vláda nemůže zasahovat do jejího chodu. 

 

Zatímco soukromé firmy a banky chtějí vydělat prodejem našich dat a politické strany chtějí zase užít naše data k vítězství v dalších volbách, je jediným zájmem centrální banky zajištění fungování a stabilní hodnoty měny. I když digitální euro umožní technicky přesnější sledování elektronických plateb, můžeme poněkud paradoxně zlepšit ochranu osobních údajů přesunem kontroly a správy elektronických plateb od soukromých subjektů k Evropské centrální bance.

 

Mezinárodní platební systém

Digitální měny mají velký potenciál i ve zprostředkování mezinárodních plateb. I když Čína tvrdí, že digitální e-jüan slouží pouze k modernizaci domácích plateb, jednání se Spojenými arabskými emiráty o testování pilotní verze digitální měny ukazují i potenciál mezinárodního využití. To by samozřejmě umožnilo Číně sledovat platby v e-jüanech i za hranicemi.

 

Druhou největší ekonomikou a potenciální alternativou budoucnosti mezinárodních plateb jsou Spojené státy. Aktuální globální finanční systém, založený především na dolaru, ale ukazuje, že kdo naruší zájmy USA, může být omezen nebo vyloučen z možnosti platit do zahraničí. To se netýká jen Číny. I Evropa se může dostat do hledáčku, což jsme mohli pozorovat, když nám Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem zablokovaly možnost provádění plateb, a tudíž i obchod s Iránem, a to bez našeho souhlasu.

 

Bez modernizace eura a možnosti zprostředkovat mezinárodní platby samostatně, se tak můžeme znovu ocitnout uprostřed amerických a čínských mlýnských kamenů. Podobně jako během obchodní války mezi USA a Čínou.

 

Nejlepší alternativou Česka a Evropské unie je tak nevybírat si mezi čínskou a americkou alternativou, ale spoluutvářet a modernizovat mezinárodní platební systém. Možná to není nejlepší varianta jen pro nás. Možná je v mezinárodním platebním systému s evropskými standardy ochrany osobních dat, pod kontrolou nezávislé Evropské centrální banky to, po čem svět touží.

 

V porovnání s Čínou a USA je Evropská unie nejméně schopná se na něčem shodnout a jednotně trestat ostatní státy sankcemi. To může být pro důvěryhodnost mezinárodního platebního systému paradoxně to nejlepší. Ideální mezinárodní platební systém by totiž měl sloužit stejně dobře všem státům a nebýt politickým nástrojem svého vlastníka.

 

Modernizujme a spoluutvářejme pravidla budoucnosti

Moderních technologií a budoucnosti bychom se neměli bát. Vždyť to byla právě odvaha námořníků, vynálezců a podnikatelů objevovat nové, což zařadilo Evropu mezi nejvyspělejší části světa. Pokrok je nevyhnutelný, a tak by naším cílem mělo být určovat podobu, pravidla a celý směr modernizace. Digitalizace státních měn a modernizace platebního systému proběhne a přinese i nástrahy v podobě sledování osobních dat.

 

Zamysleme se ale sami. Kdo dokáže ve světě nejlépe ochránit anonymitu platebního systému? Čínská centrální banka pod kontrolou Komunistické strany? Spojené státy, které v minulosti ukázaly, že jsou schopny sbírat osobní údaje za svými hranicemi anebo zablokovat platby mezi Evropou a Iránem bez našeho souhlasu?

 

Možná je to právě digitální euro pod kontrolou nezávislé centrální banky, bez komerčních a politických zájmů, které je optimální pro nás a může být potenciálně optimální i pro zajištění fungování mezinárodního obchodu. Podle evropských pravidel – bezpečně, nezávisle a s potřebnou ochranou osobních údajů. A to i před vlastními vládami členských států.

 

Jan Veselý, Čínská studia, Fakulta mezinárodních vztahů, Renmin univerzita, konzultant pro veřejný sektor, EY

 

Použité zdroje:

  • South China Morning Post. China’s e-yuan like ‘double-edged sword’, and mishandling carries big risks.
  • South China Morning Post. China digital currency: e-yuan part of ‘triangle of risks’ challenging international role of euro
  • European Central Bank. A digital euro.
  • European Central Bank. Results of the public consultation on a digital euro.
  • Bank of China. Progress Progress Progress Progress of Research Research Research Research & Development Development Development Development of E-CNY in China.