Sinoskop rozšiřuje svůj záběr a mění název webu na Asiaskop

Sinoskop rozšiřuje svůj záběr a mění název webu na Asiaskop
30 / 9 / 2020 Asiaskop

Na jaře 2019 jsme založili Sinoskop – Institut pro současnou Čínu, z.s. a spustili stejnojmenný webový portál Sinoskop.cz. Po více než roce od založení je naše bilance radostná. Podařilo se nám vytvořit stabilní tým autorů, který se neustále rozrůstá. Sinoskop si také našel své pravidelné čtenáře, trvale rovněž roste počet fanoušků na sociálních sítích. Rozhodli jsme se proto rozšířit záběr naší činnosti a témat, o kterých budeme informovat, na širší region zejména jihovýchodu a jihu Asie.  

Sinoskop v loňském roce přestál vytrvalou dehonestační kampaň, která se stala součástí systematické práce některých sinologů, novinářů a také vybraných politiků na poškození relevantních mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Nikdo však nedokázal věrohodně zpochybnit přísně věcný a odborný obsah, na který v naší editační práci klademe největší důraz. I to je důvodem, proč jsme se rozhodli našim čtenářům rozšířit záběr témat a spustit upgradovaný server Asiaskop.cz.

 

Naším dlouhodobým cílem je sdílení znalostí a zkušeností, dobré i špatné praxe, ale hlavně vnímání světa v jeho celkovém kontextu a časových proměnách. S nadhledem, kritickým uvažováním a predikcí budoucího vývoje. Dáváme prostor odborníkům ze široké palety oborů činnosti a snažíme se vyzdvihovat úspěšné české projekty. Věříme, že tak přispějeme k obohacení znalostí naší odborné i laické veřejnosti, ale především umožníme podnikatelům, novinářům, politikům, ale třeba i cestovatelům bližší seznámení s kulturně odlišnou a významnou částí světa.  

 

Proč rozšíření na Asiaskop?

V našich pojednáních o Číně jsme se nemohli vyhnout širšímu asijskému kontextu, který jsme od počátku zohledňovali a na který se v další fázi ještě více zaměříme. Například Vietnam (100 milionů obyvatel) je kulturně těsně spojen s Čínou, ale současně jsme i v českém prostředí už desítky let obohaceni vietnamskou komunitou. Indie je zčásti čínským rivalem, ale zejména druhým nejlidnatějším státem světa (1.35 miliardy) s velmi svébytnou kulturou a zajímavým prostorem pro podnikatelské příležitosti. Zajímavá je i naše historická vazba s Filipínami, otec filipínské revoluce José Rizal byl v 19. století blízkým přítelem českého filipinisty Ferdinanda Blumentritta z Litoměřic. Daleko podstatnější jsou však dva faktory.

 

Zaprvé, v civilizačně zcela odlišných zemích Asie rychle narůstá střední třída. Tím také rapidně stoupá ekonomický a politický význam států, na které se „náš“ Západ zatím díval spíše „post-koloniálníma“ očima. Kupříkladu indické korporace již velmi aktivně vstoupily do evropského prostředí. Ale přestože je Indie považována za „demokratickou“ zemi, národní hinduistické náboženství, kastovní systém a další indická specifika jsou u nás zcela nesrozumitelná, a proto si zaslouží naši pozornost. Stejně tak čtvrtá nejlidnatější země světa Indonésie (275 milionů) je velmi ovlivněna islámským, hinduistickým a tradičním náboženstvím a u nás je poměrně neznámá.

 

Zadruhé, vedle praktického poznávání těchto významných kultur je nesmírně důležitá i možnost pochopení kulturních rozdílností, a tím také usnadnění přístupu k těmto asijským státům, jejichž význam bude globálně růst.

 

Všechny tyto aspekty mohou nakonec vést i k většímu pochopení Číny. Americko-čínské soupeření totiž fenomén Číny tak vyhrotilo, že se i řada různých odborných pracovišť nechala strhnout k ideologickému, protičínskému aktivismu, přinášejícímu hlavně koncepci nepřítele, nikoliv přípravu konstruktivního dialogu v náš prospěch.

 

Proto od září 2020 formálně zvětšujeme náš programový záběr z Číny i na země východní, jihovýchodní, jižní a střední Asie, a také tomuto kroku přizpůsobujeme název našeho portálu na Asiaskop.

 

V roce 2019 jsme při volbě názvu webu vycházeli z alternativního názvu pro Čínu (Sino), jak se používá už století (např. sinobiologie, sinomedicína, sinologie) nebo v názvech institucí - projekt středoevropských univerzit Sinofon, sponzor pražského fotbalového klubu Sinobo atd. Četnost výskytu kořene Sino v názvech však byla trochu nepřehledná a byli jsme i zaměňováni se subjektem, se kterým zaměňováni být opravdu nechceme. A to je poslední důvod přejmenování našeho webového portálu.

 

Financování

Nadále platí, že chceme být zdrojem užitečných a praktických informací nejen pro širokou veřejnost, ale také pro studenty, novináře či podnikatele. Ohlasy, kterých se nám dostává, svědčí o tom, že jsme se vydali správnou cestou a budeme v ní pokračovat.

 

Přímo také uvádíme, že se nikdy nebudeme bránit spolupráci se soukromými českými subjekty. Nevydali jsme se cestou závislosti na financování z veřejného a akademického prostředí, proto budeme zdroje na náš skromný provoz hledat nejen ve vlastních kapsách, ale i v soukromém sektoru. Nikdy jsme však nedopustili a ani nedopustíme vstup do obsahu našich článků. O obsahu webu vždy rozhodujeme sami a svobodně. A tak to i zůstane.  

 

Děkujeme za zájem všem našim čtenářům, podporovatelům i autorům.

 

Vít Vojta, předseda Sinoskop – Institut pro současnou Čínu