Přijímacích zkoušek na čínské vysoké školy se zúčastnilo více než 10 milionů studentů

Přijímacích zkoušek na čínské vysoké školy se zúčastnilo více než 10 milionů studentů
9 / 6 / 2019 Martin Kváča

Každoročně se v Číně v termínu 7. až 8. června konají dvoudenní přijímací zkoušky na vysoké školy. Následujícího dne, 9. června, se pak pro některé obory koná zkouška z mluvené angličtiny. Letos se v Číně zúčastnilo celostátních přijímacích zkoušek na vysoké školy více než 10 milionů středoškolských studentů. Počet středoškoláků, který aspiruje na vysokoškolské studium byl oznámen ministrem školství Chen Baosheng (Čchen Pao-šengem), který rovněž informoval o snaze zajistit hladký průběh přijímacího řízení na vysoké školy, v čínštině známého jako gaokao (kao-kchao).

"Je to čestný úkol a velká zodpovědnost pro organizátory, aby přijímací zkoušky proběhly bezchybně a správně," řekl Chen (Čchen). Rovněž zdůraznil nutnost zaručit bezpečnost zkušební dokumentace a vyzval k řádné organizaci zkušebních míst, k profesionálnímu přístupu a spravedlivému hodnocení výsledků přijímacího řízení.
Koncem 70. let došlo k obnovení systému fungování vysokého školství, které bylo během Kulturní revoluce (1966-1976) zrušeno. V roce 1977 byly obnoveny přijímací zkoušky, vědecké a pedagogické hodnosti a v roce 1981 byl zaveden systém akademických titulů. Na celostátní úrovni byla vydána řada předpisů a materiálů k vyrovnání úrovně studentů různých škol.
Počet vysokoškolských studentů pravidelně roste. Zatímco v roce 1949 bylo vysokoškolských studentů jen 117 tisíc, v roce 1978 jejich počet stoupl na 858 tisíc. V roce 1982 se pak prolomila hranice jednoho milionu, na celkem 1 154 000 studentů. V té době však stále na 10 000 obyvatel připadalo pouze 11,4 vysokoškolského studenta, což stále neodpovídalo společenským potřebám. V roce 1985 bylo posluchačů denního studia kolem půl miliónu a spolu s posluchači dalších forem studia celkem 1,73 miliónu.
Podle čínského ministra školství se očekává, že tento rok ukončí vysokoškolské studium více než 8 340 000 studentů.
Tradičně je atmosféra čínských přijímacích zkoušek velmi slavnostní. Na školách defilují učitelé, mažoretky, dokonce i vojáci v parádních uniformách. Současně vládne značná nervozita, téměř hmatatelné napětí, protože uchazeči rozhodují o své budoucnosti. Konkurence je obrovská.

Autor je sinolog a pedagog