Ohlédnutí za druhým čtvrtletím čínské ekonomiky

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím čínské ekonomiky
9 / 10 / 2019 Jan Krejčí

V polovině října budou zveřejněny výsledky čínské ekonomiky za třetí čtvrtletí. Za účelem srovnání neškodí připomenout si výkon čínské ekonomiky v tom druhém. Jak jej hodnotily trhy? Jak velký vliv měla na výsledky obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy? Jaký je dlouhodobý trend čínské ekonomiky?

Růst HPD ve druhém kvartálu (Q2) ve čtvrtletním srovnání dosáhl hodnoty 1,6 %. To je nejslabší hodnota od prvního čtvrtletí 1992, kdy čínský statistický úřad začal zaznamenávat čtvrtletní výsledky.

Meziroční růst za období leden až červen 2019 v hodnotě 6,2 % byl nejslabší od prvního kvartálu roku 2009, kdy byl poznamenán světovou finanční krizí. Pokud tato hodnota přetrvá do konce roku, bude to nejslabší celoroční výsledek od roku 1990, kdy ovšem byla hodnota růstu daleko nižší, a to 3,9 % dle dat Světové banky.

Domácí spotřeba poklesla. S výjimkou prodejů automobilů. Tento růst byl s nejvyšší pravděpodobností pouze krátkodobý, protože za ním stojí výprodeje zásob před příchodem nových norem v platnost. Pokles byl zaznamenán v soukromých kapitálových investicích, především ve zpracovatelském průmyslu. Podobně poklesly i přímé zahraniční investice.

Čínská vláda na výsledky Q2 zareagovala zvýšením výdajů a uvolněním kontrol bankovních úvěrů, aby udržela hodnotu růstu HDP za rok 2019 v pásmu 6 % až 6,5 %. Trhy tento krok předpokládaly, propad hodnoty akcií na asijských trzích se tudíž po zveřejnění výsledků za Q2 nekonal. V případě další fiskální a monetární podpory čínské vlády i v třetím kvartálu se dá očekávat pozitivní nálada na asijských trzích, která se odráží v růstu cen akcií.

Čína se snaží stimulovat ekonomiku již několik měsíců, od počátku obchodní války se Spojenými státy. Tato opatření mají charakter finanční deregulace a snižování daňové zátěže. Poklesu výkonu ekonomiky to ovšem nezabránilo. Čínský hospodářský růst zpomalil více, než se očekávalo v roce 2018.

Potvrzuje se tak dlouhodobý trend zpomalování růstu čínské ekonomiky. Tento trend pramení ze změn zdrojů růstu. Čínská ekonomika dlouhou dobu spoléhala na kapitálové investice a rozšiřování pracovní síly. Se stárnutím čínské populace se ovšem zásoba pracovní síly zmenšuje. Dlouhodobě vysoké kapitálové investice mají za následek nižší efektivitu, protože jsou financovány i projekty s nižší rentabilitou.

Jan Krejčí - člen Centra asijských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze