Nesmrtelný mýtus přebytku čínské obchodní bilance

Nesmrtelný mýtus přebytku čínské obchodní bilance
6 / 8 / 2019 Jan Krejčí

Stav obchodní bilance mezi Spojenými státy a Čínou byl spouštěčem pro sérii událostí, které v roce 2018 vyústily ve zvyšování cel a následná protiopatření z čínské strany. Tento stav trvá dodnes. V médiích se pro tyto události vžil název čínsko-americká obchodní válka. Konflikt je známý také rozhodnutím amerického prezidenta, který zařadil čínský technologický gigant Huawei listinu firem, které představují bezpečnostní hrozbu.

Situace na české straně není takto vypjatá, ale také má svá specifika. V kontextu výrazně medializovaných česko-čínských vztahů vyčnívá především zklamání ze slibovaných čínských investic, jejichž objem je nakonec daleko menší, než se očekávalo. Se zklamáním se současně objevují kritické hlasy poukazující na náš stále se zvyšující deficit zahraničního obchodu s Čínou.

V našich myslích Čína často stále zůstává rozvíjející se zemí, která vyrábí textil, obuv a levnou elektroniku na export a zaplavuje jimi zahraniční trhy. Čína je však velice dynamickou zemí a v roce 2019 není nic dále od pravdy než tato představa. To, co platilo před dvaceti lety, je dnes pouhou kapitolou v učebnici čínského ekonomického rozvoje. Za tuto dobu se čínská ekonomika dokázala proměnit z dodavatele a následovníka světových trendů na sebevědomého nezávislého technologického lídra.

Dnešní mladí ambiciózní Číňané se z amerického Sillicon Valley vracejí do Šen-čenu, centra čínských technologických inovací, protože jim americké pracovní tempo přijde příliš pomalé. Něco, co si v naší poklidné středoevropské zemi dokáže málokdo představit. Jaká jsou reálná data ohledně zahraničního obchodu tří výše zmiňovaných zemí?

Americká perspektiva

Deficit zahraničního obchodu zbožím mezi USA a Čínou se mezi roky 2016-2019 skutečně prohluboval, stejně tak ovšem i celkový deficit mezi USA a světem. Pokud extrapolujeme data za leden-květen 2019 na celý rok, zjistíme, že hodnota dovozu, vývozu a bilance USA-svět je téměř shodná s hodnotami za rok 2018. Pokud provedeme stejnou extrapolaci na obchod s Čínou, bilance je v porovnání s loňským rokem pro USA o 22 % příznivější.

Za tímto výsledkem stojí snížení dovozů z Číny o 20 %, které převážilo snížení vývozů do Číny o 15 %. Zatímco mezi lety 2016-2018 tvořil dovoz z Číny okolo 21 % všech amerických dovozů, v roce 2019 je to pouze 17 %. Americký vývoz do Číny tvořil ve stejné době 7 % až 8 % všech amerických vývozů, v roce 2019 se snížil na 6 %. V zahraničním obchodu službami byla situace mezi lety 2016-2019 stabilní. Data za rok 2019 ještě nejsou k dispozici, nicméně vzhledem k trendu a objemu služeb se nedá očekávat výrazný vliv na celkový výsledek. Celkový obraz je tedy takový, že prezidentu Trumpovi se zatím daří snižovat deficit obchodní bilance s Čínou.

Zdroj: United States Census Bureau, Bureau of Economic Analysis

Zdroj: United States Census Bureau, Bureau of Economic Analysis

Česká perspektiva

Přestože byla česká obchodní bilance mezi lety 2016-2019 mírně pozitivní, v obchodu s Čínou vykazuje Česko dlouhodobě deficit. Při extrapolaci se započítáním sezónních vlivů můžeme pro rok 2019 očekávat 30% nárůst oproti loňskému roku, nicméně tento výsledek by byl stále horší, než v letech 2016 a 2017. Z výše objemu vývozů a dovozů oproti celkové bilanci je na první pohled vidět velká otevřenost české ekonomiky.

Obchodní bilance s Čínou by v roce 2019 neměla přinést žádná překvapení, můžeme očekávat stejný výsledek jako v loňském roce, maximálně prohloubení deficitu bilance o několik procent. Vývozy do Číny tvoří zhruba 1 % všech českých vývozů a dovozy z Číny tvoří zhruba 10 % všech českých dovozů. Tento stav je stabilní i v roce 2019. Pokud se udrží bilance z prvního čtvrtletí, bilance obchodu službami se světem vzroste o 16 %, zatímco s Čínou se sníží o 30 %. Vzhledem k obchodovanému objemu jde však o zanedbatelný vliv. Výsledné hodnocení je takové, že Česko si s Čínou zachovává obchodní deficit a nic nenaznačuje tomu, že by se tento stav měl změnit.

Zdroj: Český statistický úřad

Zdroj: Česká národní banka

Čínská perspektiva

Ač stále v plusu, čínská bilance zahraničního obchodu se světem mezi lety 2016-2018 stabilně klesala. Příčinou byly stále se zvyšující dovozy, jejichž růst předčil vývozy. Pro rok 2019 se odhaduje pokračování trendu a další snížení přebytku zahraničního obchodu zbožím. V položce obchodu službami je čínská bilance se světem záporná a její hodnota z větší části neguje přebytek v položce obchodu se zbožím.

Zdroj: National Bureau of Statistics of China

Zdroj: Světová obchodní organizace

Po sečtení obchodní bilance, bilance služeb, primárních důchodů (úroky, dividendy, reinvestované zisky, pracovní příjmy, daně a dotace na produkci a dovoz) a druhotných důchodů (daně, sociální dávky, převody mezi domácnostmi) dostáváme bilanci běžného účtu. Pokud jej poměříme s HDP daného roku, dostáváme následující zajímavý ukazatel.

Zdroj: Světová banka

Americká ekonomika mezi lety 2016-2018 vykazovala stabilní deficit běžného účtu ve výši 2,4 % HDP. Ve stejných letech vykazoval český a čínský běžný účet v poměru k HDP shodnost jak v trendu, tak v hodnotách. Nicméně nebylo tomu tak vždy. Hodnota českého běžného účtu se mezi lety 2007-2013 nacházela v záporných hodnotách, v roce 2014 se přehoupla do plusu a pokračovala v růstu až tam, kde je dnes. Čínský trend měl opačný průběh. Největší hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 2007, kdy Čína vykázala přebytek obchodní bilance ve výši 10 % HDP. Od té doby se snižoval na současnou úroveň. Ekonomové odhadují, že pro rok 2019 bude nulový nebo záporný.

Závěrem lze opakovat slova z úvodu, že čínská ekonomika již dlouho nezávisí na vývozech. Čínský hospodářský růst se v současné době spoléhá především na spotřebu domácností a fixní kapitálové investice. Svět se neustále mění a nelze bezmyšlenkovitě předpokládat, že stará fakta platí i dnes.
Fakt, že Česko a Spojené státy mají s Čínou dlouhodobý deficit obchodní bilance je především důsledkem struktury obchodovaného zboží, která vychází z potřeb jejich hospodářství.


Jan Krejčí, ekonom a překladatel