Na kaši nebo do roztrhání těla?

Na kaši nebo do roztrhání těla?
17 / 10 / 2019 Vít Vojta

Českým veřejným prostorem v posledních dnech poměrně rezonovala slova čínského prezidenta Xi Jinpinga, která převzala světová média od BBC. Čínský prezident je pronesl v Káthmándú při setkání s nepálským premiérem a byla interpretována jako mimořádně tvrdé varování demonstrantům v Hongkongu. „Kdo se pokusí oddělit od Číny jakoukoliv oblast, zemře, jeho tělo bude rozdrceno a kosti rozemlety na prach," řekl podle médií čínský prezident. Varování znělo tak morbidně, že jsem si vyhledal původní čínský text projevu k analýze.

Nepálská i čínská strana si v Káthmándú ve věci nejzákladnějšího čínského státního zájmu souhlasně notovaly. Nejdříve domácí premiér:

„Nepálská strana rozhodně podporuje ochranu čínské suverenity a územní svrchovanosti, důsledně uplatňuje politiku jedné Číny, je jednoznačně proti a v žádném případě nedovolí, aby jakákoliv síla využívala území Nepálu k protičínské separatistické činnosti.“ (尼方坚定支持中国维护主权和领土完整,坚定奉行一个中国原则,坚决反对也决不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华分裂活动。)

A na tuto nahrávku reagoval zmíněný čínský host:

„Kdokoliv plánuje provádět v jakékoliv oblasti Číny separatismus, výsledkem mu může být jen jeho rozdrcení na prach; jakákoliv vnější síla, podporující roztříštění Číny, může být viděna čínským lidem pouze jako marné oddávání se chimérám.“ (任何人企图在中国任何地区搞分裂,结果只能是粉身碎骨;任何支持分裂中国的外部势力只能被中国人民视为痴心妄想!)

Užití tak silného výrazu (rozdrcení na prach) je nedobrý signál. Ukazuje totiž přitvrzování rétoriky páté generace kolektivního vedení Čínské lidové republiky, tvořené lidmi takzvané „ztracené generace“. Narodili se v padesátých letech, jejich dospívání v letech šedesátých a sedmdesátých dramaticky ovlivnil rudý extrémismus kulturní revoluce. Politické kampaně dotvářely jejich mládí, nemohli řádně studovat, mnoho z nich strávilo roky na zaostalém venkově a až se země znovu posbírala a otevřela světu, bylo jim třicet pryč. A to člověka nastaví na celý život.

Čínský prezident, či spíše jeho speechwriter, nasadil do sdělení symetricky dvě ustálená jazyková spojení (v českém textu kurzívou). Agentury je pak nepochybně dostaly za úkol citovat, protože tak se to přece dělá... Nicméně výsledek, kvůli doslovnému překladu prvního obratu na „jejich těla budou rozemleta na prach a kosti rozdrceny“, prezentovaný BBC, posunul vnímání výroku čínského prezidenta směrem, který si jeho tiskové oddělení asi nepřálo.

V čínštině, zejména v oficiálním stylu státních úředníků, se často užívají takzvané čtyřznakové frazémy. Většinou jde o prastaré citáty z klasické čínské literatury, které opakovaným užíváním vstoupily do čínské jazykové kultury. Protože každý znak má svůj sémantický význam, může jít o dvě krátké paralelní věty, které vyjadřují obdobný význam. V těchto situacích je pro překlad nutné hledat ekvivalent, doslovný překlad se nechává v závorce pouze jako pracovní varianta. Tady se však prezidentův frazém „粉身碎骨“ (fen shen sui gu), pustil dál v doslovném překladu, tedy „rozdrtit (rozemlít na prach) tělo, roztříštit kosti“, což působí velmi podivně, a tak je dobré podívat se na výskyt tohoto frazému v současné čínštině.

Nejčastěji se vyskytuje v patetických zvoláních „právě se obětujících revolucionářů“. Při mých pobytech u čínské maminky mě černobílý film o revolucionářce Ťiangové a jeho těžký revoluční patos „jsem připravena a nebojím se kruté smrti (zde vhodný ekvivalent místo rozdrcení těla, roztříštění kostí)“ vnitřně nutil bránit se českým, zlehčujícím humorem. Haškova tradice mi připomněla další odpovídající ekvivalent: „Revoluci budu sloužit až do roztrhání těla“. Jen v něm už Švejk posunul patos do frašky. Shodného významu, ale stylisticky nevhodný, zvláště pro prezidentův frazém, je i ekvivalent „být na kaši“.

Další časté užití této fráze bývá u tragických nehod, autonehod či pádů do propasti. Moderní čeština zakrývá jejich drastičnost obratem „utrpěl devastující zranění, neslučitelná se životem“.

Prezidentovo užití je výskytem až další v pořadí. Hrozivý obrat má snad zastrašit před dalšími pokusy o trhání čínského území, protože separatismus je pro Čínu jednou z největších hrozeb. Historicky bylo odtrhávání území vždy průvodním znakem hluboké krize, rozpadu státu, který následně stál milióny životů a úsilí mnoha generací, aby se Čína znovu sjednotila a stabilizovala.

Teď nezbývá než doufat, že rétorika ani jednání páté generace čínského vedení už nebude dál přitvrzovat. A že nadcházející šestá generace, čínské šedesáté a sedmdesáté ročníky, vzešlé ze skromných podmínek, ale s kvalitním, mnohdy i zahraničním vzděláním, bude mít na svět střízlivější a otevřenější pohled.

Vít Vojta, Sinoskop – Institut pro současnou Čínu