Jaký je nový čínský rok vodního Tygra žen-jin?

Jaký je nový čínský rok vodního Tygra žen-jin?
11 / 2 / 2022 Martin Kváča

Podle čínského kalendáře začal rok Tygra 1. února 2022 a jeho roční vláda skončí 23. ledna 2023. Dominantním elementem roku Tygra je tentokrát voda, s kladným, jangovým nábojem. Vodní prvek mírní Tygrovu divokou a spontánní energii. Tento lunární rok je tak ve znamení „vodního Tygra s prvkem dřeva“. Co to znamená, a jak tento kalendář vlastně vznikl?

Začněme legendou, jak se Tygr stal znamením čínského zvířetníku. Dříve prý býval Tygr obyčejné a neškodné zvíře a umění skolit a rozsápat svou oběť se naučil až od své učitelky kočky! Nedlouho poté i ostatní zvířata začala pronásledovat a požírat lidi. Ti se pak úpěnlivě obrátili na Nefritového císaře a ten poslal Tygra, aby ostatní dravce zkrotil.

 

S pomocí Lva, Koně a Medvěda svedl Tygr mnoho urputných zápasů, a zanedlouho se ostatní zvířata opět začala chovat, jak náleží. Za odměnu udělal Nefritový císař Tygrovi v srsti tolik pruhů, kolik zvířat v boji přemohl, a učinil jej králem zvířat. Původně se jedním z dvanácti znamení zvířetníku měl stát i Lev, ale protože na zemi působil výtržnosti, byl svého privilegia zbaven. Jeho nástupcem je tak Tygr, přední znamení horoskopu.

 

Čínská astrologie zná zvířecích znamení dvanáct. Jejich přesný původ je dodnes záhadou, všechna tato zvířata byla totemická a jsou v čínské astrologii důležitá. Má se za to, že jejich pojmenování vzniklo s příchodem buddhismu. Částečně překrývají přesnější a starší pojmenování dvanácti pozemských větví. Symboly nebeských kmenůpozemských větví byly totiž nalezeny již na starověkých čínských věšteckých kostech ťia-ku-wen (jiaguwen 甲骨文).

 

Dvanáct pozemských větví ti-č’ (dizhi 地支) je „postaveno“ z pěti prvků wu-sing (wuxing 五行): Voda má podle čínských představ zdroj v Merkuru. Země má svůj původ v Saturnu. Dřevo prýští z Jupiteru, Oheň je spojen s Marsem, Kov pochází z Venuše. Každý prvek se objevuje dvakrát, jednou v jinovém, podruhé v jangovém modu. Jen prvek Země se objevuje čtyřikrát, tedy dvakrát v jinu a dvakrát v jangu. Má totiž stabilizující charakter.

 

Číňané tradičně měřili čas po šedesátiletých cyklech. Tyto cykly jsou kombinacemi výše zmíněných pozemských větví a nebeských kmenů. Nebeských kmenů tchien-kan (tiangan 天干) se většinou používalo jako symbolů k označení číselné posloupnosti. Je jich celkem deset.

 

I deset nebeských kmenů je tvořeno již výše zmíněnými pěti prvky. Ve snaze přesně je postihnout se pro ně používá více jmen, pět proměnných fází, příčin, hybatelů, elementů apod. Jeden prvek rodí druhý: Dřevo je matkou Ohně. Oheň rodí Zemi (popel), Země Kov, Kov dobývá Vodu. Voda dává růst Dřevu. Takto jsou ve smyslu tvoření, dávání, vzniku.

 

Každý z prvků se vyskytuje jednou v tvrdé, jangové podobě a podruhé v měkké, přijímající, jinové podobě. Všech deset má čínský název. Západní jazyky nemají pro vyjádření deseti nebeských kmenů adekvátní výrazy, jen v případě pořadí je nahrazují písmeny řecké nebo latinské abecedy. Prvky se přirovnávají k pěti prstům pravé a pěti prstům levé ruky, které mají stejné názvy, a přece jsou jiné. Tak například pro tvrdý, jangový prvek Oheň, znamenající úder blesku nebo požár, má čínština znak ping (bing 丙) a pro měkký, jinový a lidem prospěšný prvek Ohně zase znak ting (ding 丁).

 

Letošní rok „vodního Tygra s prvkem dřeva“ má čínský název žen-jin (renyin 壬寅), z čehož vzdělaný Číňan vyčte, že: „Jin“ (yin 寅) je název Třetí pozemské větve. Ta je energetickým kanálem, kterým „proudí“ jangové Dřevo. S příchodem buddhismu dostala symbol Tygra. „Žen“ (ren 壬) je název Devátého nebeského kmene, kterým „protéká“ jangová Voda. Tento lunární rok je tak ve znamení vodního Tygra s prvkem dřeva.

 

A co že to vlastně znamená? Jen obecné kosmologické tendence, protože „pozemské větve a nebeské kmeny“ jsou soustavné energetické toky, proudící do středu Sluneční soustavy a vytvářející tam pravidelně se opakující prostředí, kterým všechny naše lidské duše „plavou“. A jaká koupel nás čeká tento rok?

 

Prý to bude změna a nový začátek a možná bude i ovlivněná nečitelnou silou Vody? Tygr se rád staví na odiv, ale má smysl pro humor a touhu se radovat. Po dlouhém společenském útlumu tak snad bude nový čínský rok blýskáním na lepší časy: Tygr je činorodý a tuto touhu podněcuje v nás všech!

 

A že jsme si tu toho moc do nového roku nepředpověděli? Ale kdepak. Vždyť i největší myslitelé, Konfucius nebo Mistr Sun, už před tisíciletím nesnášeli tyhle babské řeči. Vše stavěli na dobrém plánu, vytrvalé píli a poctivosti v konání, protože v tom to je. A já vám k tomu, jen tak pro jistotu, už mohu popřát jen malý, ale užitečný kousek štěstí…

 

Martin Kváča, sinolog a pedagog

 

Rok „žen-jin“ (renyin 壬寅) v systému nebeských kmenů a pozemských větví:

 

Nebeské kmeny

Prvky

Pozemské větve

Zvířata - Prvky

1

(Ťia)

Jangové Dřevo

1

(C')

Myš (Šu) Jangová Voda

2

(I)

Jinové Dřevo

2

(Čchou)

Buvol (Niou) Jinová Země

3

(Ping)

Jangový Oheň

3

(Jin)

Tygr (Chu) Jangové Dřevo

4

(Ting)

Jinový Oheň

4

(Mao)

Zajíc (Tchu) Jinové Dřevo

5

(Wu)

Jangová Země

5

(Čchen)

Drak (Lung) Jangová Země

6

(Ťi)

Jinová Země

6

(S')

Had (Še) Jinový Oheň

7

(Keng)

Jangový Kov

7

(Wu)

Kůň (Ma) Jangový Oheň

8

(Sin)

Jinový Kov

8

(Wej)

Koza (Jang) Jinová Země

9

(Žen)

Jangová Voda

9

(Šen)

Opice (Chou) Jangový Kov

10

(Kuej)

Jinová Voda

10

(Jou)

Kur (Ťi) Jinový Kov

 

 

 

11

(Sü)

Pes (Kou) Jangová Země

 

 

 

12

(Chai)

Prase (Ču) Jinová Voda