Analýza: Česká televize a Český rozhlas v případě informování o Číně zřejmě porušují vlastní kodex

Analýza: Česká televize a Český rozhlas v případě informování o Číně zřejmě porušují vlastní kodex
11 / 3 / 2020 Vít Vojta

Poslanci a poslankyně vybírají v rámci probíhající březnové schůze Poslanecké sněmovny nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Právě tato veřejnoprávní média by měla sehrávat roli jakéhosi vzoru plurality názorů a vyváženosti zpravodajství. Děje se tak skutečně?  

Etické kodexy zmíněných veřejnoprávních institucí obsahují prakticky totožné pasáže, které říkají, že v diskusích na politická a společenská témata musí tato média „zajistit vedle politiků také účast široké škály odborníků, novinářů, osobností občanského života, ale i řadových občanů tak, aby zazněly všechny relevantní názory a aby byli politikové s uvedenými názory konfrontováni“. Sinoskop – Institut pro současnou Čínu si v této souvislosti nechal u profesionální instituce vypracovat nezávislou analýzu, jejíž výsledky ukazují, že v případě informování o česko-čínských vztazích či o Číně obecně tomu tak není.

 

Metodika analýzy spočívala v tom, že se u každého ze seznamu odborníků zabývajících se Čínou zjišťovalo, zda a kolikrát zaznělo v roce 2019 jeho či její jméno ve vysílání České televize a Českého rozhlasu. V druhém kroku byl pak zkoumán kontext – tj. zda se jednalo o cokoli související s Čínou, česko-čínskými vztahy, čínskou zahraniční politikou nebo vnitřním děním (včetně dění v Hongkongu). Do výsledných hodnot byla započítána pouze přímá vyjádření sledovaných osobností ve vysílání ČT a ČRo.

 

Výsledek analýzy odhaluje, že téměř 60 procent veškerých mediálních výstupů v České televizi a na vlnách Českého rozhlasu opanovali představitelé spolku Sinopsis. Předesílám, že výsledek analýzy nemá za cíl jakkoliv zpochybňovat či hodnotit obsah vystoupení sinologů z tohoto projektu. Stejně tak není ambicí jakkoliv zvýhodňovat pouze projekt Sinoskop, který reprezentuji. Poměrně jednoduchá rešerše nicméně odhalila, že v České republice je přes 160 odborníků z různých institucí, kteří mohou být pro Českou televizi i Český rozhlas relevantním hlasem. Přesto patří většina výstupů (58 %) do portfolia zástupců jediné organizace.

 

Výsledky analýzy mediálních výstupů v ČT a v ČRo v roce 2019 k problematice Číny - přehled počtu výstupů:

Proč v tom spatřovat riziko?

 

Není žádným tajemstvím, že debata o česko-čínských vztazích se zejména v posledních letech značně vyostřila a do značné míry rozděluje naši společnost. Ostatně, i tento stav mne v roce 2019 po dlouhém uvažování dovedl k realizaci projektu Sinoskop – Institut pro současnou Čínu, který od samého počátku své existence prezentoval cíl tuto značně polarizovanou debatu vyvážit a přinést do ní věcné argumenty.

 

Je však přinejmenším zvláštní, že dvě zkoumaná veřejnoprávní média výrazně protěžují ve svých mediálních výstupech pouze jedinou instituci, která si zde za téměř čtyři roky své existence postupně vypracovala monopol na informování o současné Číně. Jedná se přitom o projekt, který se po více jak tři roky směrem k veřejnosti, ale i k novinářům tvářil jako akademický projekt Univerzity Karlovy. Jak ale v prosinci loňského roku ukázala reakce Univerzity Karlovy, „projekt Sinopsis, jehož náplní je podávat informace a komentáře o dění v současné Číně, je realizován neziskovou organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy“.

 

Server Deník N pak v prosinci téhož roku detailněji popsal, jakým způsobem je projekt Sinopsis financován:

 

Základem Sinopsis je nezisková organizace AcaMedia, která byla podle rejstříku založena v roce 2016. Projekt je financovaný z grantů a darů od podporovatelů. Účetnictví ale není tak podrobné, protože AcaMedia zveřejňuje pouze právní minimum. „Přes 90 % našich příjmů pochází z National Endowment for Democracy,“ prozrazuje Hála. Tato americká nezisková organizace se snaží podporovat rozvoj demokracie. První dotaci dostala AcaMedia v roce 2017 a podařilo se ji získat třikrát po sobě. Jak uvádí web National Endowment for Democracy (NED), pravidelně se jedná o částku 89 900 dolarů. To je téměř 2,1 milionu korun. Zbytek podle výročních zpráv pochází od dárců jako Člověk v tísni či Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Letos dostal Sinopsis i menší prostředky z Taiwan Foundation for Democracy, což je tchajwanská obdoba již zmiňované National Endowment for Democracy. Jednalo se o prostředky na vyslání jednoho akademika na seminář a na paralelní akci k Foru 2000,“ napsal v prosinci 2019 Deník N.

 

V této souvislosti je třeba připomenout, že projekt Sinoskop – Institut pro současnou Čínu byl nedlouho po výše uvedené sérii vyjádření obviněn z netransparentnosti, neboť podle vyjádření serveru Aktuálně.cz měla projekt skrytě financovat společnost Home Credit. Je však faktem, že k žádné přímé finanční podpoře projektu nedošlo a od vypuknutí kauzy nikdo nedokázal zpochybnit samotný obsah webu Sinoskop.cz či mých vlastních mediálních výstupů. Institut měl navíc od jara loňského roku řádně uzavřenou smlouvu s PR agenturou C&B Reputation Management, a za služby z ní vyplývající také řádně zaplatil.

 

Nic z toho ovšem není důvodem k ostrakizaci a přehlížení relevantních projektů, které se po celou dobu své existence snaží přinášet nejen expertní, ale také vyvážené a nezaujaté informace o současné Číně. Připomeňme, že svou výzkumnou organizaci, Ústav mezinárodních vztahů, má například Ministerstvo zahraničních věcí. Rovněž Akademie věd má hned několik pracovišť. Sinologická pracoviště jsou na třech univerzitách. Zejména Palackého univerzita v Olomouci je mezinárodně úspěšná s projektem Sinofon, na který získala grant. A pak je zde také několik specializovaných neziskových organizací, z nichž nejdelší historii má Asociace pro mezinárodní otázky (od r. 1997). Jak je ale patrné z níže přiloženého přehledu, jsou odborníci z těchto institucí při výběru hostů ve veřejnoprávní České televizi a v Českém rozhlase (zj. ČRo Plus) spíše ignorováni.

 

Pro skutečně aktuální a přínosné referování o současné Číně je navíc velmi užitečné zvát odborníky z více oborů s reálnou praxí z pobytů v Číně nebo ze spolupráce s čínskými partnery. Tím se lze vyhnout groteskním situacím, kdy se třeba učitel čínské literatury „zasvěceně“ vyjadřuje k ekonomice, politice, pracovněprávním vztahům, zkrátka k čemukoliv.

 

Ve světle aktuální volby nových členů Rady ČT a ČRo bychom proto měli žádat větší a transparentnější dohled nad tím, jak je dodržována pluralita názorů v těchto veřejnoprávních médiích. Bude to ku prospěchu samotné veřejné diskuse, ale zejména široké veřejnosti a plátců koncesionářských poplatků. 

 

Vít Vojta, sinolog, právník a zakladatel projektu Sinoskop – Institut pro současnou Čínu

 

Kompletní přehled statistických výsledků a přehled odborníků na Čínu: